Gouda Oost | Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Nieuwbouw

Appartementen en eengezinswoningen

Aan de noordrand van de wijk Gouda Oost vinden ook herontwikkelingen plaats. Op deze locatie staan twee gebouwen met in totaal circa 60 sociale huurappartementen en ongeveer 18 koopeengezinswoningen gepland.

 

Projectinformatie

Het project gebied wordt begrensd door de Van Heuven Goedhartsingel, de Bunchestraat, Nansenstraat en Bernadottelaan. Door de sloop van basisschool de Oostvogel en onze gestapelde en grondgebonden woningen komt er ruimte voor twee gebouwen met elk ongeveer 30 sociale huurappartementen en ongeveer 18 koopeengezinswoningen. Voor het ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is de basis voor het bestemmingsplan en de bouwplannen.

De locatie vormt een groene zone aan het water, waarin de bebouwing in een parkachtige omgeving georganiseerd wordt. Verbindingen en doorzichten naar het water vanaf de Bunchestraat zijn daarbij belangrijk. De eengezinswoningen en appartementen zijn zodanig gesitueerd dat ze mooi aansluiten op de bestaande wijk en tegelijkertijd doorzicht vanuit de wijk naar het groen en de singel die de wijk begrenzen mogelijk maakt.

 

Woninginformatie

Aan de westzijde vormt de nieuwe rij koopeengezinswoningen het verlengstuk van de bestaande bebouwing aan de Nansenstraat. De eengezinswoningen lijken qua opzet hetzelfde als de andere woningen langs de Nansenstraat namelijk twee lagen met een kap met als hoofdmateriaal baksteen. Qua beeldkwaliteit wordt het wel wat meer eigentijds dan de huidige bebouwing. Woningen krijgen een met hagen omzoomde voortuin met de voordeur aan de voorzijde en bij de hoekwoningen aan de zijkant.

Aan de oostzijde ontlenen de twee appartementengebouwen hun positie en vorm aan de Bernadottelaan.  Eén gebouw (locatie Van Heuven Goedhartsingel) volgt de rooilijn van de appartementen langs de westzijde van de straat én de knik in het uiteinde van de Bernadottelaan. Het andere gebouw (de Oostvogellocatie) sluit aan op de bestaande bebouwing langs de oostzijde van de Bernadottelaan. De appartementengebouwen hebben een gelijke opbouw, lijken op elkaar, maar zijn niet identiek. Door de variatie in bouwhoogte aan voor en achterzijde en de verdraaiing onderling ontstaat een vriendelijk alzijdig georiënteerd gebouw.

Van de 30 appartementen op de Oostvogellocatie zijn circa 10 appartementen bestemd voor een kleinschalige woongroep. Om dit plan te verwezenlijken hebben Woonpartners Midden-Holland en stichting Gouda Up Wonen op 8 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het plan voor het realiseren van een woonvoorziening is ontstaan vanuit een ouderinitiatief om (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking zelfstandig te kunnen laten wonen. De huisvesting van de woongroep is gelegen op de begane grond en de 1e verdieping. Elke bewoner heeft een eigen 2-kamer appartement en kan gebruik maken van een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte.

Het openbaar gebied zal middels workshops met de buurt worden vorm gegeven; het stedenbouwkundig plan en de richtlijnen van de gemeente zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Planning

De bouw van het appartementencomplex op de Oostvogellocatie start naar verwachting 3e/4e kwartaal 2021. De appartementen en eengezinswoningen op de locatie Van Heuven Goedhartsingel worden aansluitend gebouwd, indicatie start eind 2022/begin 2023.

Woonpartners organiseert samen met de gemeente en het wijkteam regelmatig informatieavonden voor de zittende huurders en omwonenden. De betrokkenen worden persoonlijk uitgenodigd.

Details

Aantal woningen 52
Status Ontwikkeling