Ga naar de inhoud
Gouda Oost | Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Nieuwbouw

Appartementen en eengezinswoningen

In het kader van de wijkontwikkeling van Gouda Oost zijn aan de noordrand van de wijk twee gebouwen met in totaal 61 sociale huurappartementen en 18 koopeengezinswoningen ontwikkeld. 

Verhuur woningen

Het verhuurproces van de 21 appartementen in het nieuwbouwproject Oostvogel en de 30 appartementen voor project Van Heuven Goedhartsingel is afgerond. U kunt niet meer reageren. De brochure met daarin alle informatie over de woningen Oostvogel vindt u hier. 

Projectinformatie

Het project gebied wordt begrensd door de Van Heuven Goedhartsingel, de Bunchestraat, Nansenstraat en Bernadottelaan. Door de sloop van basisschool de Oostvogel en onze woningen is er ruimte gekomen voor nieuwbouw. 

Op de Van Heuven Goedhartlocatie worden 18 koopeengezinswoningen gebouwd en een complex met 30 sociale huur appartementen. In het appartementengebouw op de Oostvogellocatie zijn 31 sociale huur appartementen gesitueerd, waar ook een kleinschalige woongroep zijn intrek heeft genomen. Om dit plan te verwezenlijken hebben Woonpartners Midden-Holland en stichting Gouda Up Wonen op 8 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De huisvesting van de woongroep is verdeeld over de begane grond (een gezamenlijke ruimte) en de gehele 1e verdieping waar 9 appartementen zijn gelegen. Het plan voor het realiseren van een woonvoorziening is ontstaan vanuit een ouderinitiatief om (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking zelfstandig te kunnen laten wonen. 

Het ontwerp van het openbaar gebied is middels een digitale interactieve workshop met omwonenden en andere belanghebbenden vorm gegeven. Het resultaat van de opgehaalde input vormde voor de landschapsarchitect het startpunt voor de verdere uitwerking van het omgevingsontwerp. Het stedenbouwkundig plan en de richtlijnen van de gemeente zijn daarbij het uitgangspunt geweest.

Op 21 juni 2021 heeft Woonpartners met Van Wijnen Stolwijk de aannemingsovereenkomsten getekend voor de plangebieden Oostvogel, Van Heuven Goedhartsingel en het Middengebied. Van Wijnen bouwt voor Woonpartners de huurwoningen en heeft de grond aangekocht voor de bouw van koopwoningen. Het ontwerp van de woningen en appartementen is van de hand van Venster Architecten.

Op 25 oktober 2021 was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden. 

Woninginformatie

Ter hoogte van de Nansenstraat en de Bunchestraat komen in 2024 18 koopeengezinswoningen verdeeld over 3 rijtjes. De eengezinswoningen lijken qua opzet hetzelfde op de andere woningen in de omgeving, namelijk twee lagen met een kap met als hoofdmateriaal baksteen. De woningen zijn circa 118m2 groot en krijgen een achtertuin en een met hagen omzoomde voortuin.

Aan weerszijde van de Bernadottelaan zijn in 2023 twee appartementengebouwen gerealiseerd. In het gebouw aan de Van Heuven Goedhartsingel "De Goudplevier" bevinden zich 6 2-kamer en 24 3-kamer appartementen in de sociale huur in 7 verschillende types. Van de 31 2-kamer en 3 kamerappartementen op de Oostvogellocatie "De Zilverreiger" zijn er 10 bestemd voor de kleinschalige woongroep. 

Omdat Woonpartners een duurzame wijk wil ontwikkelen, zijn de eengezinswoningen “nul-op-de-meter” ontwikkeld en voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-terug-win installatie (WTW). Ook de nieuw te bouwen appartementen bezitten straks een goede thermische schil. Bij de gestapelde woningen zorgt de bodemwarmtepomp er -samen met de WTWunit en zonnepanelen- voor dat veel van de energie duurzaam wordt opgewekt.

Planning

Op de Oostvogellocatie zijn de bodembronnen geslagen ten behoeve van de verwarming en het warme water van beide appartementengebouwen. In september 2022 is het heiwerk verricht en in december 2023 konden de huurders hun intrek nemen.

Met de woongroep Gouda Up Wonen hebben we op 18 oktober 2022 een feestelijk moment gehad waarbij we de start van de bouw hebben gevierd. Het hoogste punt is op 11 mei 2023 feestelijk gevierd. Op 30 november 2023 ontving de woongroep de sleutel.

In het eerste kwartaal van 2024 zijn koopeengezinswoningen op hun locatie geplaatst. Meer informatie over de koopwoningen van Van Wijnen vindt u op www.aangenaamgoudaoost.nl

Details

Aantal woningen 61
Status Verhuurd
Start project 22-08-2022