Gouda Oost | Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Nieuwbouw

Appartementen en eengezinswoningen

Aan de noordrand van de wijk Gouda Oost staan twee gebouwen met in totaal 61 sociale huurappartementen en 18 koopeengezinswoningen gepland. Deze locatie is tevens dicht bij het centrum gesitueerd.

 

Projectinformatie

Het project gebied wordt begrensd door de Van Heuven Goedhartsingel, de Bunchestraat, Nansenstraat en Bernadottelaan. Door de sloop van basisschool de Oostvogel en onze woningen is er ruimte gekomen voor nieuwbouw. Voor het ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is de basis geweest voor het bestemmingsplan en de bouwplannen.

Op de Van Heuven Goedhartlocatie worden 18  koopeengezinswoningen gebouwd en een complex met 30 sociale huur appartementen. In het appartementengebouw op de Oostvogellocatie komen 31 sociale huur appartementen, waar ook een kleinschalige woongroep zijn intrek gaat nemen. Om dit plan te verwezenlijken hebben Woonpartners Midden-Holland en stichting Gouda Up Wonen op 8 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij zullen 10 appartementen gaan huren.

Het ontwerp van het openbaar gebied is middels een digitale interactieve workshop met omwonenden en andere belanghebbenden vorm gegeven. Het resultaat van de opgehaalde input vormde voor de landschapsarchitect het startpunt voor de verdere uitwerking van het omgevingsontwerp. Het stedenbouwkundig plan en de richtlijnen van de gemeente zijn daarbij het uitgangspunt geweest.

Op 21 juni 2021 heeft Woonpartners met Van Wijnen Stolwijk de aannemingsovereenkomsten  getekend voor de plangebieden Oostvogel, Van Heuven Goedhartsingel en het Middengebied. Van Wijnen zal voor Woonpartners de huurwoningen gaan bouwen en de grond aankopen voor de bouw van koopwoningen. Het ontwerp van de woningen en appartementen is van de hand van Venster Architecten.

Op maandag 25 oktober was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden. De informatie van de panelen zijn hieronder terug te vinden.

Woninginformatie

Aan de westzijde van de bouwlocatie komen -ter hoogte van de Nansenstraat en de Bunchestraat- 18 koopeengezinswoningen verdeeld over 3 rijtjes. De eengezinswoningen lijken qua opzet hetzelfde op de andere woningen in de omgeving, namelijk twee lagen met een kap met als hoofdmateriaal baksteen. De woningen zijn circa 118m2 groot en krijgen een achtertuin en een met hagen omzoomde voortuin.

 

Aan de oostzijde van de bouwlocatie ontlenen de twee appartementengebouwen hun positie en vorm aan de Bernadottelaan. De appartementengebouwen hebben een gelijke opbouw, lijken architectonisch veel op elkaar, maar zijn niet identiek. De gebouwen worden door de architect dan ook wel “de Tweeling” genoemd, met als grootste verschil de gevelkleur. Door de variatie in bouwhoogte aan voor en achterzijde en de verdraaiing onderling ontstaat een vriendelijk alzijdig georiënteerd gebouw.

In het gebouw aan de Van Heuven Goedhartsingel komen 6 2-kamer en 24 3-kamer appartementen in de sociale huur in 7 verschillende types. Van de 31 2-kamer en 3 kamerappartementen op de Oostvogellocatie zijn er 10 bestemd voor een kleinschalige woongroep. Het plan voor het realiseren van een woonvoorziening is ontstaan vanuit een ouderinitiatief om (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking zelfstandig te kunnen laten wonen. De huisvesting van de woongroep is verdeeld over de begane grond (een gezamenlijke ruimte) en de gehele 1e verdieping waar 9 appartementen zijn gelegen.

Omdat Woonpartners een duurzame wijk wil ontwikkelen, zijn de eengezinswoningen “nul-op-de-meter” ontwikkeld en voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-terug-win installatie (WTW). Ook de nieuw te bouwen appartementen bezitten straks een goede thermische schil. Bij de gestapelde woningen zorgt de bodemwarmtepomp er -samen met de WTWunit en zonnepanelen- voor dat veel van de energie duurzaam wordt opgewekt.

Planning

Omdat de locatie van de Oostvogel reeds is voorbelast, zal hier gestart worden met de bouw. Naar verwachting is dit in het 2e kwartaal van 2022. Daarna volgt de bouw van het andere appartementencomplex (Van Heuven Goedhartlocatie): indicatie begin derde kwartaal 2022.

Naar verwachting start de bouw van de koopeengezinswoningen de tweede helft van 2022. Meer informatie over de koopwoningen van Van Wijnen vindt u op www.aangenaamgoudaoost.nl

Voor de huurwoningen kunt u zich nog niet inschrijven. Drie tot zes maanden vóór aanvang van de huur starten wij met het verhuurproces. Te zijner tijd zullen de woningen aangeboden worden via Woningnet. Houd deze webpagina in de gaten, dan blijft u op de hoogte van het vervolg.

 

Details

Aantal woningen 53
Status Ontwikkeling
project-image_2673
project-image_6160
project-image_6163
project-image_5498
project-image_6868
project-image_6864
project-image_6865
project-image_6866
project-image_6863
project-image_7349
project-image_7350
project-image_7351
project-image_7352
project-image_7353
project-image_7354
project-image_7355
project-image_7356
project-image_7357
project-image_7358
project-image_7359