Ga naar de inhoud
Overlast

Schoon, heel, veilig en prettig wonen voor alle bewoners vinden we belangrijk. Dat lukt als we met elkaar in gesprek blijven, afspraken maken en elkaar hierop aanspreken. Vaak worden problemen dan al opgelost.

Komt u er toch niet uit? Dan kijken we of we er samen uit kunnen komen.

Lees onze folder voor meer informatie of bekijk het stappenplan hieronder.

Stappenplan bij overlast

1

Ga zelf in gesprek met de overlastgever

Het komt vaak voor dat huurders Woonpartners Midden-Holland bellen, bijvoorbeeld als hun buren de radio hard aan hebben (gehad). Zij vragen Woonpartners Midden-Holland te bemiddelen. Wij vragen bij dit soort meldingen eerst om zelf met de buren te praten. Veel mensen vinden het vervelend om meteen met een officiële instantie, zoals Woonpartners, te maken te krijgen. Dat kan leiden tot irritatie. Daarom is het verstandig om eerst zelf te proberen om de buren op de overlast te wijzen.

Tips om het gesprek aan te gaan:

 • Wees duidelijk en rustig.
 • Zet vooraf wat zaken op een rij zodat u weet waar u last van heeft, wanneer en hoe vaak.
 • Zorg dat u rustig bent als u naar de buren gaat (reageer niet direct zodat u overlast ervaart, maar wacht liever even tot een geschikt moment).
 • Kies een passend moment om de situatie met uw buren te bespreken.
2

Buurtbemiddeling

Komt u er samen niet uit? Blijft u overlast ervaren? Schakel de hulp van Buurtbemiddeling in. Namens Woonpartners helpt Buurtbemiddeling om met elkaar in gesprek te komen. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

U kunt Buurtbemiddeling ook voor alleen informatie en advies bellen. Meer informatie leest u terug in hun folder.

3

Juridisch vervolg

In sommige gevallen blijft de overlast bestaan of kunnen buren samen geen goede oplossing vinden. Woonpartners kan helaas niet altijd een oplossing bieden. Hoewel wij graag de vervolgmogelijkheden met u bespreken, blijft uw eigen inzet en medewerking noodzakelijk. Het inzetten van de wijkrechter is ook een van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. U hoeft daarvoor niet naar de rechterbank. Lees hier meer over als u een conflict heeft.

In uitzonderlijke gevallen zijn juridische stappen mogelijk. Maar alleen de rechter kan bij ernstige aanhoudende structurele overlast een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning eisen.

Voordat de rechter overgaat tot een dergelijke drastische maatregel, moeten Woonpartners en de klagers samen aantonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de overlast te laten stoppen. Bovendien moet de rechter bewijsstukken zien. Daarom zijn een goed bijgehouden logboek (waarin beschreven staat wat de oorzaak was, wanneer en hoe lang het duurde) van de overlast van groot belang.

 

Veelgestelde vragen

Algemene leefregels Woonpartners Midden-Holland

 • Bewoners werken samen aan een prettige woon- en leefomgeving. Ze houden rekening met elkaar en bezorgen elkaar zo min mogelijk (geluid)overlast.
 • Tussen 22.00 uur en 7.00 uur moet het stil zijn. Er mag ook niet geklust worden. Tussenliggende uren mag u ook geen geluidsoverlast geven. Spreek en luister muziek op gespreksniveau. Klussen doet u in overleg met de buren.
 • Heeft u kinderen? Leer hen om rekening te houden met anderen. Bijvoorbeeld binnenshuis niet rennen, schreeuwen, deuren dichtgooien of voetballen.
 • Heeft u een hond? Zorgt u ervoor dat deze geen overlast veroorzaakt. Laat deze niet los lopen en controleer of deze de ruimtes niet heeft bevuild.
 • Voor uw complex (appartement, portiek- of galerijflat) kunnen specifieke leefregels gelden, deze kunt u teruglezen in uw huurcontract of bij ons opvragen.


Harde vloerbedekking
Harde vloerbedekking leidt vaak tot geluidsoverlast voor de (onder)buren. Woonpartners Midden-Holland raadt harde vloerbedekking o.a. houten vloeren, parket, laminaat en plavuizen af. Ook zeil raden wij af. Neemt u toch harde vloerbedekking, houdt u dan rekening met de buren. Loop bijvoorbeeld niet met (hoge) hakken of ander hard schoeisel door het huis, maar op sokken, pantoffels. Laat kinderen zo veel mogelijk op een vloerkleed spelen. Vraag vooraf advies over geluiddempende maatregelen, zoals geluiddempend ondertapijt of onderfolie en pas deze toe. U kunt voor advies terecht bij onze wijkopzichters. Houdt u er rekening mee dat Woonpartners Midden-Holland in geval van overlast verwijdering van de harde vloerbedekking kan eisen. Soms zijn er afwijkende voorschriften.

Geen hennepkwekerij en geen drugshandel
Artikel 10.8 van onze algemene huurvoorwaarden verbiedt uitdrukkelijk drugshandel en het kweken van hennep. Dit betekent dat Woonpartners Midden-Holland bij constatering van een hennepkwekerij en/of drugshandel hard optreedt. Wanneer in de woning van één van onze huurders een kwekerij wordt aangetroffen, wordt meteen een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning in gang gezet. Hetzelfde doen we in geval van aantoonbare drugshandel vanuit een huurwoning van Woonpartners Midden-Holland. Dit kan tot gevolg hebben dat huurders uit hun huis worden gezet, met alle gevolgen van dien. Schade die ontstaat als gevolg van hennepteelt en of drugshandel wordt altijd op de veroorzaker verhaald.

Oud papier, vuilniszakken, rommel en grof vuil

Oud papier, vuilniszakken, rommel en grof vuil horen niet in de algemene ruimten (zoals galerijen, hallen en trappen). Stal fietsen, brommers en scooters niet in de algemene ruimten. Dit is in strijd met de brandweervoorschriften.

 • Het is niet toegestaan om in de lift of algemene ruimten te roken.
 • Op dakterrassen is alleen een elektrisch BBQ is toegestaan. Overlast voorkomen? Zet de BBQ niet aan op het balkon!
 • Meubilair, versieringen in de algemene ruimten zijn niet toegestaan, in verband met de brandveiligheid. De goedbedoelde versieringen kunnen in geval van een calamiteit de hulpdiensten bemoeilijken.

Schoonmaak algemene ruimten
Bewoners van portiek- en galerijflats maken met elkaar afspraken over de schoonmaak van de algemene ruimten (galerijen, hal, trappenhuizen en bergingsgangen) als deze werkzaamheden niet in de servicekosten zijn ondergebracht. Extra schoonmaakwerkzaamheden kunnen worden doorberekend aan de huurder(s).

Tips

 • Het is verstandig om de portiekdeur altijd te sluiten, om ongewenst bezoek buiten het gebouw te houden. Doe deze ook niet zomaar open, als er bij u aangebeld wordt.
 • Bewoners zetten hun grofvuil alleen na afspraak met de grofvuil ophaaldienst buiten.
 • Gooi geen etensresten naar buiten, dit trekt ongedierte aan.

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. U kunt afspraken maken die voor u allebei goed werken. Komt u er samen niet uit? Schakel dan gratis buurtbemiddeling in, kijk hiervoor op de website van Buurtbemiddeling.

Bij ernstige geluidsoverlast mag u de politie bellen. 

Je kan misdaden anoniem melden als er een vermoeden is van criminaliteit in vastgoed, met de focus specifiek op (sociale) huurwoningen.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Wel kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Kijk voor informatie op de website van Buurtbemiddeling. Ook kunt u ernstig overlast of strafbare feiten melden bij de politie.

Of wij u kunnen helpen is afhankelijk van de situatie. In veel gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken en op te lossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. Komt u er samen met de overlastgever niet uit? Bekijk eerst de mogelijkheden vanuit Buurtbemiddeling. Wilt u ons alleen op de hoogte stellen van overlast? Neem dan contact met ons op.

U ontvangt van ons een bevestiging. Als we meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op. In eerste instantie zullen wij u adviseren om contact op te nemen met Buurtbemiddeling of andere officiële instanties.

In Nederland kan alleen de rechter bij ernstige aanhoudende structurele overlast een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning eisen. Een juridische procedure is dan de laatste mogelijkheid. Wij treden juridisch pas op bij extreme overlast. De overlast moet dan stelselmatig, ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis niet zomaar toe. Er moet dus echt wel wat aan de hand zijn.