Ga naar de inhoud
Aanpassen huurcontract

Op het huurcontract staat wie de officiële huurders zijn. Trouwen, samenwonen, scheiden en overlijden hebben invloed op uw contract. Geef veranderingen op tijd door, dat is ook belangrijk voor uw rechten als huurder. Als u gaat verhuizen, kunt u de huur opzeggen.

Huurders op het contract

  • Huurders moeten in de woning wonen.
  • Alleen uw partner kan ook huurder worden, we noemen dat een medehuurder.
  • Op een huurcontract kunnen maximaal 2 huurders staan.
  • Als u trouwt of geregistreerd partner wordt, bent u automatisch ook huurder. Geef dit wel door, dan zetten we het op het huurcontract. Zo kunt u dan beiden makkelijk zaken bij ons melden en aanvragen.
  • Als u samenwoont, kunt u na 2 jaar medehuurderschap aanvragen. Er moet aantoonbaar sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden dat minimaal 2 jaar duurt.

 

Huurders en bewoners

  • Als uw naam niet op het huurcontract staat, bent u bewoner. U bent dan geen huurder
  • Het inkomen van een medebewoner kan wel meetellen voor bijvoorbeeld huurtoeslag of als u een nieuwe woning gaat huren
  • Kinderen zijn bewoners, geen medehuurders

 

Contract en algemene huurvoorwaarden

In het huurcontract staat huurprijs, servicekosten, ingangsdatum en wie de huurder is en dus verantwoordelijk is voor het betalen van de huur. Ook staan er voorwaarden in, bijvoorbeeld over dat u zelf in de woning moet wonen. Bij het huurcontract krijgt u ook de algemene bepalingen. Hier staan ook regels in, die voor huurders gelden. Klik op de link om de laatste versie Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte te bekijken.

 

Afstandsverklaring

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u bij ons ingeschreven als medehuurder? Dan heeft u allebei evenveel recht om in het huis te blijven wonen. Het is aan u om er samen uit te komen wie van de twee in het huis blijft wonen en wie vertrekt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen hier een beslissing over te nemen.

Verlaat u het huis en blijft uw ex-partner er wonen? Dan kunt u met een afstandsverklaring uw deel van het huurcontract opzeggen. Doet u dit niet, dan blijft u samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Ga daarvoor naar het huurdersportaal en check ‘aanpassen contract ’