Ga naar de inhoud

Dinsdag 21 november 2023 is de hei-installatie klaargemaakt voor het heien voor de duurzame starterswoningen aan de Bockenbergstraat in Gouda. Dit project, dat wordt gerealiseerd door Woonpartners Midden-Holland in samenwerking met de Gemeente Gouda en Startblock, richt zich op het bieden van duurzame woningen voor jonge bewoners.

Woensdag, 22 november 2023, zijn de werkzaamheden gestart en zijn de eerste palen de grond ingegaan. Dit heien wordt met een speciale trillingsarme techniek gedaan, ter bescherming van de omliggende bebouwing.

Zekerheid van Wonen
Met dit project speelt Woonpartners Midden-Holland samen met Gemeente Gouda en Startblock in op de grote vraag naar huurwoningen in de sociale sector in Gouda, terwijl ook wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de jonge doelgroep. De woningen zijn geschikt voor jonge bewoners uit (regio) Gouda, voor 1 tot 2 personen en bieden een goede combinatie van kwaliteit, onderhoudsarm wonen en betaalbaarheid.

Een gezond thuis
Startblock heeft deze onderhoudsarme woningen ontwikkeld. Ze maken gebruik van herbruikbare houten constructies, waarbij 80% van de gebruikte materialen oneindig in de keten hergebruikt kan worden. Bovendien worden de woningen in zijn geheel geplaatst. Transport van de opslag naar de Bockenbergstraat zal plaatsvinden in week 2 van 2024 via laadwagens.

Doelgroep en duurzaamheid
De woningen zijn specifiek bedoeld voor jonge starters. Daarnaast zoekt Woonpartners starters met een duurzame leefstijl die past bij dit project. De woningen zijn circulair en duurzaam verantwoord en wij zoeken huurders die er ook op die manier mee omgaan. Dit vraagt onder andere aandacht voor het groen rondom de woning, het gebruik van een fiets en OV in plaats van de auto, afvalscheiding, verantwoord omgaan met water, elektra en de woning in het algemeen. Ook is aandacht voor je buren en de nabije buurt van groot belang.