Huurdersportaal
Gegevens huurder
Gegevens over de schade

Let op: lees onderstaande eerst goed door!

(Opstal)schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals bijvoorbeeld storm of brand) komt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Wij hebben daarvoor een verzekering afgesloten. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Voor de inboedel moet u zelf de schade bij uw eigen verzekering melden. De verzekering van Woonpartners dekt geen water-, rook- en andere schade aan de inboedel die het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand, of ernstige onvoorziene lekkage. Dergelijke schade wordt dus nooit door Woonpartners Midden-Holland vergoed. U moet daarvoor zelf een inboedelverzekering afsluiten.Akkoordverklaring