Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland bestaat uit 5 personen:

  • Mevrouw M.C. Oude Veldhuis - voorzitter Raad van Commissarissen
  • De heer P. van der Sluijs - vice-voorzitter Raad van Commissarissen
  • Mevrouw P. van Lange - lid Raad van Commissarissen
  • De heer R. el Ousrouti - lid Raad van Commissarissen
  • De heer A. de Kwaadsteniet - lid Raad van Commissarissen

 

Documenten

Reglement auditcommissie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie 

Profielschets van de Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden

Reglement Bestuur

Reglement Raad van Commissarissen

Toezichtskader