Overlast

Naast een fijn huis wilt u als huurder natuurlijk in een plezierige woonomgeving wonen.


Om prettig te wonen is het belangrijk dat u en uw buren rekening houden met elkaar. Praten met en luisteren naar elkaar is daarbij heel belangrijk. Als er onderling ergernissen zijn, bespreek deze dan met uw buren.

 

Wat kunt u doen?

Als u last heeft van uw buren, probeer dan allereerst met hen te praten. Wacht hier niet te lang mee, want dan is de irritatie al te hevig. Begin het gesprek bovendien niet als u kwaad bent. Probeer afspraken te maken voor een oplossing.

 

Komt u er met de buren niet uit?

Komt u er met de buren niet uit en blijft de overlast aanhouden? Bijvoorbeeld doordat de buren niet willen meewerken of agressief reageren? Dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling Kwadraad.

Buurtbemiddeling kan in bijna alle gevallen helpen om problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te maken zodat u samen tot een oplossing kunt komen. Buurtbemiddeling is gratis en te bereiken via  telefoonnummer 088-900400 of via email: buurtbemiddeling@kwadraad.nl. Meer informatie vindt u op www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling en kunt u lezen in de folder.

 

Komt u er met de inzet van Buurtbemiddeling toch niet met uw buren uit dan kunt u contact opnemen met Woonpartners Midden-Holland (0182) 64 64 64. Wij leggen uw melding vast. Met de veroorzakers van de overlast proberen we dan alsnog afspraken te maken. Soms schakelen wij ook  andere instellingen in. Dit geldt bijvoorbeeld als mensen door psychische problemen overlast veroorzaken. Bij ernstige geluidsoverlast of strafbare feiten (bijvoorbeeld drugshandel) adviseren wij u om officieel aangifte te doen bij de politie. De politie registreert alle meldingen en ook haar bevindingen ter plaatse. De politie kan, bij hevige geluidsoverlast, bovendien geluidsapparatuur in beslag nemen.

 

Direct actie vereist

Als de situatie heel ernstig is en/of als er sprake is van bedreigingen of geweld, is het altijd een zaak voor de politie. U kunt dan direct contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl/melden, www.burgernet.nl of www.veiliggouda.nl. In geval van nood belt u 112.

 

Wilt u meer informatie over overlast?

In de folder Wat te doen bij overlast vindt u tips om overlast te voorkomen en informatie over de mogelijkheden om overlast te melden.


 

Wilt u overlast melden?

U kunt dan onderstaand registatieformulier invullen en deze naar Woonpartners Midden-Holland versturen.