Huur opzeggen

U kunt op elk moment de huur opzeggen. In de brochure kunt u lezen hoe u dat doet enonder welke voorwaarden.

Opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn voor een woning is minimaal één maand. De opzegtermijn gaat in op de dag dat wij uw huuropzegging ontvangen. Valt de laatste huurdag in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de huurperiode verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Een langere opzegtermijn is ook mogelijk. 

 Hoe kunt u de huur opzeggen?

  • De huur kunt u op hier online opzeggen via deze link: huuropzeggingsformulier.
  • U kunt ook persoonlijk op één van onze vestigingen de huur opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

Afstandsverklaring

Indien één huurder de huurwoning verlaat en één huurder er blijft wonen dan moet er een afstandsverklaring door beiden worden getekend en bij ons ingeleverd. Het formulier vindt u hier.

Bij een betalingsachterstand blijft de vertrekkende huurder medeverantwoordelijk voor de betaling van deze achterstand tot aan de datum dat huurder van de huurovereenkomst wordt afgeschreven.  

Voorinspectie

Nadat Woonpartners het huuropzeggingsformulier van u ontvangen heeft, plannen we met u een voor- en eindinspectie in. Tijdens de voorinspectie inspecteert de verhuurconsulent samen met u de woning. Er wordt afgesproken wat er nog gedaan moet worden in uw woning voor u de woning aan ons oplevert.

Heeft u nog toestemmingsbewijzen?

Heeft u ooit toestemming van ons gekregen voor een verbouwing of wijziging aan de woning? Zorg dan dat u deze toestemming bij de hand heeft tijdens de voorinspectie. Heeft u dingen overgenomen toen u de woning kreeg? Zorgt u er dan voor dat u het overnameformulier kunt laten zien.

Overname

Een overname moet schriftelijk worden vastgelegd in een overnameovereenkomst. U krijgt een leeg overnameformulier tijdens de voorinspectie. Op deze overeenkomst schrijft u wat u heeft afgesproken met de nieuwe huurder. Woonpartners bemoeit zich niet met deze afspraken. U moet de ondertekende overeenkomst aan de verhuurconsulent geven bij de definitieve inspectie. De overeenkomst moet door u en de nieuwe huurder ondertekend zijn. De nieuwe huurder is niet verplicht om iets van u over te nemen.

Verbouwingen of woningveranderingen kunnen alleen overgenomen worden als Woonpartners en het energiebedrijf (gas, water, elektriciteit) het daarmee eens zijn. Voorbeelden van woningveranderingen zijn: (inbouw)keuken, douchebak, ligbad, verlaagd plafond, betimmerde wanden of uitbreidingen van de installaties.

U moet kunnen bewijzen dat de veranderingen zijn uitgevoerd door een erkende installateur. Daarna wordt gekeken of de veranderingen nog veilig zijn. Wilt u meer weten over welke voorwaarden er allemaal gelden? De verhuurconsulent kan u meer informatie geven.

De woning opleveren aan Woonpartners

De volgende regels gelden bij het achterlaten van uw woning:

  • de woning is bezemschoon en helemaal leeg (vloerbedekking en andere stofferingen zijn verwijderd)
  • de vloeren en trappen hebben geen bedekking en lijmresten
  • de wanden zijn glad en behangklaar en zonder steenstrips, spijkers, schroeven, etc.
  • de plafonds zijn glad en zonder plafondtegels, lijmresten, behang, betimmeringen en gordijnrails.

U kunt tot aan de definitieve inspectie reparaties uitvoeren. Bij de definitieve inspectie moet u alle sleutels inleveren.

Definitieve inspectie 

De definitieve inspectie vindt plaats op de laatste dag dat u de woning huurt. Samen met u inspecteert de verhuurconsulent de lege woning. Hij of zij controleert of u de afspraken bent nagekomen, die tijdens de voorinspectie gemaakt zijn. Als de gebreken niet of niet goed gerepareerd zijn of er zijn nieuwe gebreken ontstaan, dan krijgt u hiervoor een rekening.

Eindafrekening

Uiterlijk twee maanden nadat u de woning heeft verlaten, krijgt u van ons een eindafrekening. Alle kosten voor de huur, eventuele reparaties of leegruimen van de woning, verrekening van een eventuele borgsom plus rente staan hierop. U ziet dan meteen of u nog een bedrag moet betalen of dat u een bedrag terug krijgt.  

Stookkosten en servicekosten worden één keer per jaar in mei afgerekend. Het kan dus zijn dat u in uw nieuwe woning nog een afrekening krijgt voor uw oude woning.