Gouda Oost - Zuidelijke Stempel Oost

Herontwikkelingen aan de zuidkant van de wijk Oosterwei

Door de sloop van een zestigtal gestapelde woningen en een aantal eengezinswoningen is er ruimte gekomen voor 56 nieuwe woningen aan de Sportlaan, Telderstraat en Verzetslaan. Er komt één appartementengebouw met 27 huurappartementen en 4 rijtjes met in totaal 29 eengezinswoningen in een 'groene setting'. Voor het ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is de basis voor het bestemmingsplan. Er wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan in de zomer van 2019 wordt vastgesteld (de bouwlocatie is zichtbaar op de getoonde luchtfoto).

Zodra er meer informatie bekend is, vindt u dat op onze website.

Tijdens de kijk- en doedag op 27 maart 2019 in het Nelson Mandelacentrum is het startschot gegeven voor de opstart van de bestemmingsplanprocedure. Geïnteresseerden konden met behulp van VR-bril vast een kijkje nemen in het gebied zoals dat er in 2021/2022 uit moet komen te zien. 

 

Plaats

Gouda

Complexnummer

651

Complexnaam

Zuidelijk Stempel Oost fase 1 (deelgebied 5b)

Status van project

Ontwikkeling

Type project

Nieuwbouw

Woningtype

Appartementen in de sociale huursector en eengezinswoningen in huur en koop

Aantal woningen

36 huur appartementen en 29 eengezinswoningen in koop en huur.

Stedenbouwkundige

One Architecture

Adviseur civiele techniek

Arcadis Nederland

Sloop

De oude woningen zijn in 2016

Start bouwrijp maken

2e kwartaal 2017 (voorbelasting)

Start woonrijp maken

2019

Start bouw

2021

Oplevering

2022