Nieuwerkerk a/d IJssel - Kamerlingh Onnestraat

In 2012 is de herontwikkeling van de locatie ‘Tweemaster’ in de wijk Dorrestein door woningcorporatie Vestia niet gelukt. De gemeente Zuidplas is blij dat zij met woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland afspraken heeft kunnen maken voor de bouw van circa 50 sociale huurwoningen.

Woonpartners wil de appartementen op deze locatie levensloopbestendig en geschikt maken voor mensen met een zorgvraag. IbelingsvanTilburg heeft een stedenbouwkundigplan ontworpen wat goed aansluit bij de omgeving. Er is ook onderzoek gedaan naar onder andere parkeren, bomen, mogelijkheden duurzame energiebronnen en bezonning.

Op 3 mei, 4 juli en 29 augustus 2018 heeft de gemeente input opgehaald over de schetsplannen bij de klankbordgroep (een groep omwonenden van de vier straten rondom de locatie). Voordat het plan verder wordt uitgewerkt, hebben de gemeente en Woonpartners op 8 oktober 2018 een inloopavond voor alle omwonenden en iedereen die daar belangstelling voor heeft gehouden. Tijdens de inloopavond waren verschillende deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens die avond zijn vragen en verbetersuggesties opgehaald. Deze worden op dit moment verzameld en geclusterd voor beantwoording in een nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt bezorgd in de omgeving. De digitale versie is hier terug lezen.

Plaats

Zuidplas

Complexnummer

490

Complexnaam

Kamerlingh Onnestraat

Status van project

In voorbereiding (plan van aanpak)

Type project

Nieuwbouw

Woningtype

Appartementen in de sociale huur

Aantal woningen

50

Stedenbouwkundige

IbelingsvanTilburg Architecten