Gouda Oost - Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Herontwikkelingen aan de noordrand van de wijk Oosterwei. Het gebied Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel wordt begrensd door de Van Heuven Goedhartsingel, de Bunchestraat, Nansenstraat en Bernadottelaan. Door de sloop van basisschool de Oostvogel en onze gestapelde en grondgebonden woningen tussen de Bunchestraat en de van Heuven Goedhartsingel komt er ruimte voor twee appartementsgebouwen met elk ongeveer 34 huurappartementen en ongeveer 18 koopeengezinswoningen in een parkachtige setting. Voor het ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is de basis voor het bestemmingsplan en de bouwplannen.

Ontwerp

  • De locatie aan de noordrand van de wijk Oosterwei vormt een groene zone aan het water, waarin de bebouwing in een parkachtige omgeving georganiseerd wordt. Verbindingen en doorzichten naar het water vanaf de Bunchestraat zijn daarbij belangrijk. De eengezinswoningen en appartementen zijn zodanig gesitueerd dat ze mooi aansluiten op de bestaande wijk en tegelijkertijd doorzicht vanuit de wijk naar het groen en de singel die de wijk begrenzen mogelijk maakt.

 

  • Aan de westzijde vormt de nieuwe rij koopeengezinswoningen het verlengstuk van de bestaande bebouwing aan de Nansenstraat. De eengezinswoningen lijken qua opzet hetzelfde als de andere woningen langs de Nansenstraat namelijk twee lagen met een kap met als hoofdmateriaal baksteen. Qua beeldkwaliteit wordt het wel wat meer eigentijds dan de huidige bebouwing. Woningen krijgen een echte met hagen omzoomde voortuin met de voordeur aan de voorzijde bij de tussenwoningen en de voordeur aan de zijkant bij de hoekwoningen. In de achtertuinen staan de bergingen die bereikbaar zijn vanaf een afsluitbaar pad dat achter de woningen loopt.

 

  • Aan de oostzijde ontlenen de twee appartementengebouwen hun positie en vorm aan de Bernadottelaan.  Eén gebouw volgt de rooilijn van de appartementen langs de westzijde van de straat én de knik in het uiteinde van de Bernadottelaan.  Het andere gebouw sluit aan op de bestaande bebouwing langs de oostzijde van de Bernadottelaan. De appartementengebouwen hebben een gelijke opbouw, lijken op elkaar, maar zijn niet identiek. Door de variatie in bouwhoogte aan voor en achterzijde en de verdraaiing onderling ontstaat een vriendelijk alzijdig georiënteerd gebouw. Hoofmateriaal is baksteen. Zowel voor de gevels als voor de balkons en andere buitenruimtes. De entrees  die licht, goed zichtbaar en qua grootte onderscheidend zijn  aan de woningentree en een appartement op de begane grond beide appartementengebouwen maken dat ook hier de begane grond onderdeel is van het leven op straatniveau.

 

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de raad. Er zijn bezwaren. De sloop van de bestaande bebouwing is gestart. Naar verwachting duurt de sloop tot medio december. Daarna zal de grond worden voorbelast. Met de uitplaatsing van huurders is inmiddels gestart.

 

Bouwfasering

Start bouw van beide appartementengebouwen en de eengezinswoningen staat gepland voor medio 2020.

 

Informatie

Woonpartners organiseert samen met de gemeente en het wijkteam regelmatig informatieavonden voor de zittende huurders en omwonenden. De betrokkenen worden persoonlijk uitgenodigd.

Plaats

Gouda

Complexnummer

655 en 657

Complexnaam

Oostvogel en Van Heuven Goedhartsingel

Status van project

Ontwikkeling

Type project

Nieuwbouw

Woningtype

Appartementen in de sociale huursector en eengezinswoningen in de koopsector

Aantal woningen

Ongeveer 86 (68 huur en 18 koop)

Stedenbouwkundige

One Architecture

Start bouw

Eerste helft 2020

Oplevering

Eerste helft 2021