Terug naar het nieuwsoverzicht

Opgaven woningcorporaties ernstig bedreigd

03 juli 2020

De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

10 miljard tekort

De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam

10 miljard euro te kort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt 25 miljard euro, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden. Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame woningen.


“De investeringsopgave in nieuwbouw samen met de verduurzaming is een enorme uitdaging voor ons gebied. Dat in combinatie met de reddingsoperatie voor Vestia is dat zonder extra steun in ons woningmarktgebied niet mogelijk. Daarvoor is de opgave te groot. Ik ben benieuwd naar de reactie van minister Ollogren en de behandeling in de kamer. Het komend half jaar is beslissend voor de toekomst van de huurders van Vestia! “zo spreekt René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland, namens de regiocorporaties van Zuid-Holland West.

 

Oproep aan de minister

Woningcorporaties zijn onmisbaar op de Nederlandse woningmarkt. Het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs zijn de kerntaken van woningcorporaties.

 

Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

 

Op de Aedes-website geeft voorzitter Tonny van de Ven een reactie op het onderzoek naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. Op de website staat ook het rapport en andere relevante gegevens: