Terug naar het nieuwsoverzicht

Huurders steunen plannen Woonpartners

13 maart 2019

Ruim 70% huurders akkoord met duurzaamheidsmaatregelen.

 

Uit een landelijk onderzoek van KWH(*) onder 10.000 huurders blijkt dat duurzaamheid een belangrijk item is. Bovendien vindt bijna de helft van de ondervraagden dat het meeste geld van corporaties naar verduurzaming van de voorraad mag.

 

Voor de verbeteringen bij grootschalig onderhoud is de instemming van 70% van de huurders nodig. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners: “De energiekosten vormen voor de huurders een steeds groter aandeel in de totale woonlasten. Woonpartners behoort bij de energietransitie tot de koplopers onder de corporaties. Dat komt omdat we de huurders in een vroege fase betrekken bij de keuzes van grootonderhoud en duurzaamheid. Voor onze voorstellen vinden we dan ook veel support en draagvlak bij onze huurders. Daardoor kunnen we samen kilometers maken in het verduurzamen van woningen en kunnen we de woonlasten betaalbaar houden”.

Met de opdracht aan de corporaties om bij te dragen aan de energietransitie, is het noodzakelijk om de woningen uit de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken.

 

Jan Blom, van de huurderskoepel HRHM maakt zich sterk voor de betaalbaarheid van de woningen “De prijzen van energie stijgen erg hard. Volgens de Woonbond wordt de stijging vooral veroorzaakt door een forse stijging van de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas. Onze huurders kunnen die stijging er niet bij hebben. Energiebesparing heeft alleen zin als de woningen worden geïsoleerd. Kijk, dan blijven de woonlasten in balans. Wij zijn dan ook blij dat de huurders massaal instemmen met renovatieprojecten”.

 

Goed communiceren en je inleven: sleutelwoorden voor bewoners

Voor de drie projecten bij de woningen aan de Tesselschadelaan,  de Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan in Waddinxveen is samen met de aannemers het percentage van 70% ruimschoots gehaald en kunnen de werkzaamheden van start gaan. Het gaat in het totaal om 130 appartementen en 25 garages in vier verschillende complexen.

 

Voorafgaand aan een projecten ontvangen alle bewoners een informatieboekje en worden uitgenodigd voor verschillende bewonersbijeenkomsten.

“We verwachten van onze aannemers dat zij meedenken in het proces en kunnen begrijpen wat de impact is van de werkzaamheden bij onze huurders” aldus Carin Westerbos, woonconsulent bij Woonpartners MH.

 

30% van de warmte gaat verloren via het dak

De energetische maatregelen in de projecten in Waddinxveen bestaan o.a. uit: aanbrengen van dakisolatie, isolatiemateriaal aanbrengen aan de plafonds van de bergingen, het glas vervangen door HR++ isolatieglas en aanbrengen van tochtafdichting in de gevel en rond de ramen. Het is de bedoeling dat de woningen na de uitvoering van deze werkzaamheden een energielabel B of minimaal C krijgen. Naast de energetische ingrepen wordt ook regulier onderhoud uitgevoerd en onderzoek naar het uitbreiden van extra zonnepanelen. Daarmee zijn de gebouwen weer toekomstbestendig en blijven ook betaalbaar door beperking van de woonlasten.

 

De projecten worden uitgevoerd samen met Roza Vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg en Hemubo in de vorm van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Bij RGS ligt de planvoorbereiding voor een belangrijk deel bij de opdrachtnemer.

=====================================================================================

(*)Wat huurders van duurzaamheid vinden

Verduurzaming is een belangrijke opdracht voor woningcorporaties. En daarmee raakt het meteen 4 miljoen huurders. Komende jaren komen veel woningen voor een energiebesparingsingreep in aanmerking. Hoe denken huurders over verduurzaming? Antwoorden van huurders uit het recente onder ruim 10.000 huurders.

 

Thema's

De meest opvallende conclusies uit het onderzoek van KWH.

  • Bijna alle ondervraagden vinden het belangrijk dat woningcorporaties werken aan duurzame woningen. Bovendien vindt bijna de helft dat het meeste geld van corporaties naar verduurzaming van de voorraad mag.

  • Meer dan de helft van de ondervraagden werkt graag mee aan verduurzaming van de eigen woning. Zolang dit niet tot hogere woonlasten leidt

  • Huurders weten helaas niet zo goed hoe zuiniger om te gaan met energie. Ook vinden zij de door hun woningcorporatie verstrekte informatie over energiebesparing onvoldoende

  • 15% van alle ondervraagden heeft wel eens moeite met het betalen van de energierekening. Bijna 40% van de ondervraagden draagt daarom wel eens extra warme kleding in huis.

     

    Aandachtsgebieden

    Woningcorporaties delen het gevoel van urgentie over verduurzamen. Des te belangrijker om huurders hierin mee te nemen. Het onderzoek geeft een mooi beeld waar corporaties de afgelopen periode hard aan werkten. Met adviezen voor een nog betere aanpak.

Bron: https://www.kwh.nl/onderzoeken/huurdersonderzoek-naar-duurzaamheid