Terug naar het nieuwsoverzicht

Duurzame binding met huurders

22 februari 2019

In sommige wijken klagen bewoners over vervuiling, overlast en weinig binding met hun buren. In die buurten wil Woonpartners Midden-Holland een helpende hand uitsteken. Afgelopen periode heeft Woonpartners samen met de bewoners van complex Wingerd in Waddinxveen een experiment gedaan op gebied van leefbaarheidsproblematiek.

Woonpartners werkt samen met de Groene Hart Corporaties (GHC) aan innovatiesessies.

Er is gekozen om het gezamenlijk idee ‘BuurtThuis’ verder uit te werken. Daarmee vergroten de bewoners het buurtnetwerk en de participatie op buurtniveau. Woonpartners en haar sociale partners faciliteren een ontmoetingsplek voor bewoners waar zij kunnen werken aan een leefbare buurt.

Het experiment van het BuurtThuis moet vooral flexibel zijn, gemakkelijk op te starten én te beëindigen zijn en naar behoefte en op initiatief van bewoners in te vullen.

 

Praatmaatje

Eind 2018 is gestart met het experiment. Met een enquête zijn er ideeën bij de bewoners opgehaald. De top drie in onderwerpen waren: contact met omwonenden, leren van de Nederlandse taal en koffiedrinken en ontmoeten van mensen met zelfde interesse.

Deze resultaten leiden ertoe dat het experiment voor BuurtThuis is gevuld met één term: Praatmaatje (is een overkoepelende term voor allerlei soorten contactmomenten tussen buren).

Het houdt in dat bewoners met elkaar in gesprek kunnen over verschillende thema’s. De thema’s kunnen door bewoners zelf worden aangedragen, maar ook Woonpartners en andere ketenpartners kunnen hier invulling aan geven.

 

Oliebollen, rondetafelgesprekken en vervolg

Als aftrap hebben medewerkers een oliebollenactie georganiseerd. In ruil voor een zak van 6 oliebollen vroegen ze de bewoners om ideeën voor thema’s. Dit leidde tot twee proefsessies in januari 2019: een rondetafelgesprek met het thema ‘Ontmoeten’ en een Meet&Greet tussen buren.

 

De proefsessies werden met enthousiasme ontvangen door de bewoners. Er werd gesproken over hoe je ervoor zorgt dat er meer contact komt tussen de buren en hoe je hier zelf invloed op uit kunt oefenen. Tijdens de Meet&Greet leerden bewoners elkaar kennen. Aan het eind van de tweede sessie bespraken ze hoe een vervolg kunnen geven aan deze sessies. Bewoners waren het erover eens dat ze continuïteit moeten behouden, wil het experiment een succes worden.

Dit leidde weer tot leidde tot twee nieuw te organiseren activiteiten (koffietafel en decoratiemiddag) en een facebookpagina met begeleiding vanuit het wijkplatform en twee vrijwillige beheerders.

 

Tijdens de evaluatie met de andere corporaties werd geconcludeerd dat één van de belangrijke pijlers voor het BuurtThuis is dat het moet zijn ingegeven vanuit bewoners zelf: hun behoefte en wilskracht om iets te organiseren voor de buurt.