Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2019

08 januari 2019

Elk jaar organiseert Woonpartners Midden-Holland voor haar relaties een nieuwjaarsbijeenkomst in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. In de speech, staat de directeur-bestuurder even stil bij het afgelopen jaar en licht hij zijn visie en plannen voor 2019 toe. Bij de bijeenkomst worden de plannen voor de nieuwbouw in de gemeente Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ook ondersteund door beeldmateriaal. Als ook de plannen voor groot onderhoud in de gemeente Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de pilot van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) zijn gepresenteerd.

Ook het jaaroverzicht van Woonpartners 2018 kunt u hier bekijken.

 

Hieronder kunt u de speech van Willem van den Berge, adjunct-directeur van Woonpartners lezen van 2019.

 

"Dames en heren,

Namens de medewerkers en de Raad van Commissarissen heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in -wat inmiddels een traditie is- ons mooie Anne Frank Centrum.

Normaal gesproken staat onze bestuurder René Mascini hier, maar die ligt met een fikse griep in bed, te balen dat hij hier vandaag nu niet bij ons kan zijn. We wensen hem hiervandaan beterschap.

Ik neem dus nu de honneurs waar. René deed dat, zoals jullie weten  altijd met een kort woord en nu….. afijn we zullen zien.

Ik wil beginnen met een bijzonder woord van welkom aan de huurdersvertegenwoordigers, de bestuursleden HRHM en leden van de bewonerscommissies en daarnaast nog alle vrijwilligers waarmee wij eendrachtig samenwerken aan goed en betaalbaar wonen.

Ook ben ik blij veel vertegenwoordigers van de Colleges van B&W en leden van de gemeenteraden en beleidsambtenaren van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas te zien. Zonder hen zouden we immers geen paal de grond in krijgen.

Ook ben ik tevreden met de aanwezigheid van vele vertegenwoordigers van de partijen waarmee wij ons verbonden hebben. Dan bedoel ik niet alleen de aannemers, constructeurs en architecten, maar zeker ook onze partners in de zorg en het maatschappelijk werk.

En uiteraard ben ik blij hier vele van onze collega’s te zien, die het afgelopen jaar een flinke prestatie hebben geleverd en zonder wie we het komend jaar ook geen stap verder zouden komen.

Vele gezichten daarvan kent u al, maar één gezicht wil ik toch nu aan u voorstellen en dat is dat van Rosemarie Weber, ons nieuwe manager Wonen. (Rosemarie waar sta je?).

Goed……

We zijn al weer een weekje gevorderd in het nieuwe jaar en er is al weer heel wat gebeurd en er staat ons dit jaar nog heel wat te wachten.

Maar laat ik eerst een blik achterom werpen. 2018 ligt alweer achter ons en heeft ons niet onberoerd gelaten.

Sommigen van ons hebben dierbaren verloren of zijn geconfronteerd met ziekte van zichzelf of van familieleden, daar wordt je dan even stil van.

Anderen daarentegen hebben kinderen of kleinkinderen gekregen of een nieuwe uitdagende baan, en daar wordt je dan weer blij van.

Dat zijn immers de zaken waar het in het échte leven om draait.

Dat echte leven speelt zich dan hopelijk af onder een goed en betaalbaar dak boven je hoofd en daar hebben wij van Woonpartners het afgelopen jaar flink aan gewerkt.

Ik som op:

  • Het Zuidelijk Stempel West in Gouda Oost met de 125 woningen (met een gedurfde mix van koop, dure en betaalbare huren) is nu klaar, met als kers op de taart het fraaie Anne Frank Plantsoen en Springersplein.
  • De voorbereidingen voor onze nieuwe activiteiten in Gouda Oost vorderden gestaag. Ik noem het Zuidelijk Stempel Oost, het Middengebied en de Van Heuven Goedhartsingel/-Oostvogellocatie.
  • In Waddinxveen hebben we in Park Triangel 155 appartementen en eengezinswoningen gebouwd, waaronder 8 woonwagenwoningen.
  • Het record hebben we echter gevestigd in de gemeente Zuidplas met de bouw van 204 woningen, waaronder beneden/bovenwoningen en grondgeboden eengezinswoningen.

Dat is al flink wat, maar het meeste werk zit toch -hoe kan het ook anders- in onze bestaande woningvoorraad.

  • Daar hebben ca. 2.000 woningen een geplande onderhoudsbeurt gehad. Dat betreft dan ofwel een schilderbeurt met of zonder glasvervanging,  isoleren van daken en vloeren, vervanging van keukens, badkamers en zuinige verwarmingsketels. Teveel om op te noemen.
  • Daarnaast zijn er bijna 13.000 reparatieverzoeken afgehandeld.
  • Indrukwekkende cijfers, maar naast die vele grotere en kleinere onderhoudsprojecten wil ik er toch nog een bijzonder project uitlichten en dat is de Vogelbuurt in Gouda. Daar werken we samen met de buurtbewoners in co-creatie aan het opknappen van zowel de woningen als de buurt zodat daar weer een flink aantal jaren goed gewoond kan worden.
  • Ook hebben we in totaal 654 huishoudens kunnen helpen aan een andere woning.

En dat is nog lang niet alles. We zijn ook bezig geweest met het verkennen van de mogelijkheden voor de verduurzaming van ons bezit, het overleg met de gemeenten over de prestatieafspraken, vernieuwing en verbetering van onze computerondersteuning, etc, etc.

Maar ik hoef het allemaal niet op te noemen, kijk om u heen en u ziet op de banners en de presentatie op de beamer waar we allemaal mee bezig zijn geweest.

We doen dat allemaal ook goed en dat mag ook wel eens gezegd worden.

Kijken we naar de Aedes-benchmark, waarin we ons met onze collega’s vergelijken, dan presteren we bovengemiddeld. Daar zijn we best trots op. En natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, zoals bijvoorbeeld de communicatie met onze huurders.  Daar zijn we dan ook hard mee bezig om dat te verbeteren.

Ook volgens onze toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties, doen we het goed. We presteren zoals dat zo fraai heet ‘naar vermogen’.

Dat wil zeggen we spannen ons financieel gezien tot het uiterste in om te werken aan de problemen van dit moment. Dat is, naast het noodzakelijk onderhoud, de uitbreiding- en verduurzaming van onze woningvoorraad.

Tijd dus om naar voren te kijken. Want ook voor 2019 wacht ons een flinke taak.

Met ruim 13.000 ingeschrevenen voor een sociale huurwoning, een groei van 16% t.o.v. vorig jaar, is er in ons verzorgingsgebied sprake van een absoluut tekort aan sociale huurwoningen. We moeten dus volop aan de bak. Daarnaast verlangt de samenleving van ons dat de woningen de komende 30 jaar fors verduurzaamd worden.

Daar hebben we ruimte én geld voor nodig.

Als gezegd, financieel gezien doen we al wat we kunnen, maar er moet in dit gebied Midden-Holland een flink tandje bij. Dat kan alleen als er ook extra geld beschikbaar komt. Onze bedrijfslasten zijn de afgelopen jaren al flink omlaag gebracht, daar valt inmiddels niks meer te halen.

Het op handen zijnde klimaatakkoord waar overigens nog het nodige over te doen valt kan alleen worden gerealiseerd als de corporatiesector in staat gesteld wordt de lasten hiervan te dragen.

Naar die draagkracht van de sector wordt nu in opdracht van de Minister onderzoek gedaan. Dat onderzoek is eigenlijk helemaal niet nodig, want de Minister heeft al die cijfers al, maar goed, als het onze politici helpt om de bocht te nemen, zijn we blij met zo’n onderzoek.

Het antwoord dat hieruit voortkomt, ligt namelijk voor de hand: er móet geld bij.

En dat geld kan niet meer komen van de huurders. De woonlasten zijn de afgelopen jaren -in relatie tot het inkomen- al de pan uit gerezen en met de stijging van de energieprijzen wordt dat alleen maar erger.

Aedes en de Woonbond hebben vanuit die zorg over de betaalbaarheid van het wonen een Sociaal huurakkoord gesloten. Uitgangspunt is inflatievolgend huurbeleid, waarbij te goedkoop geprijsde woningen nog wel wat extra mogen stijgen en corporaties die opereren in gebieden waar grote behoefte is aan extra huurwoningen, mogen daar nog een procent op doen. En dat is het dan.

Zoals u weet, Woonpartners is nooit een voorstander geweest van inkomensafhankelijke huren en is dat nog steeds niet.

Waar we samen met onze Huurdersorganisatie wél aan willen werken, is de armoedebestrijding. Door tijdig met elkaar te zoeken naar de best passende oplossing, zorgen we ervoor dat onze huurders uit de problemen blijven. Daarin zoeken wij ook de samenwerking met de lokale overheden en onze ketenpartners in de zorg en het maatschappelijk werk.

Ondertussen zitten we bepaald niet stil.

Zo zorgen we ervoor dat medio 2020, conform afspraak, onze woningvoorraad over gemiddeld energielabel B beschikt. Dat doen we door te investeren in energiezuinige verwarmingsinstallaties, dubbel glas en isolatie van de woningen.

Bij nieuwbouw werken we met de modernste middelen om de woningen zowel energiezuinig als gasloos te maken.

We verwachten dit jaar weer ca. 650 huishoudens aan een andere woning te helpen. Waarvan ca. 130 in een nieuw op te leveren woning.

Ook geven we tenminste 2.200 woningen een geplande onderhoudsbeurt en we verwachten wederom ca. 12.000 reparatieverzoeken af te handelen.

En wat we op verzoek van de huurdersorganisatie zeker zullen gaan doen is het verbeteren van de veiligheid van onze woningen door het aanbrengen van koolmonoxidemelders met een accu die het zeker 10 jaar uithoudt.

Zo werken wij in deze turbulente tijd met zijn vele scherpe contrasten aan instandhouding, uitbreiding en verduurzaming van ons bezit. Soms tegendraads of zelfs provocerend, maar altijd gericht op het resultaat: betaalbaar en goed wonen.

En dat doet me denken aan de tijd van Rembrandt. Deze provocerende vernieuwer van de schilderkunst overleed 350 jaar geleden, nadat hij de schilderkunst met zijn opmerkelijke beheersing van het spel met licht en donker, waarbij hij vaak scherpe contrasten gebruikte om zo de toeschouwer de voorstelling binnen te voeren, wat leidde tot levendige scènes vol dramatiek.

Deze tijd vraagt ook om heldere beelden van wat er gebeurd als we niet durven door te pakken. Laten we in het komend jaar juist deze contrasten gebruiken om eendrachtig samen te werken aan een wereld waarin het leven zich voltrekt onder een goed en betaalbaar dak.

Ik dank u wel."