Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief Gouda Oost

27 december 2018

De ambitie voor Gouda Oost is om een prettige woon- en leefomgeving te maken voor diegenen die er wonen, winkelen, sporten, schoolgaan en spelen. Vanuit het structuurvisie, de workshops met bewoners en andere belanghebbenden die geleid hebben tot het essay Gouda Oost en de uitwerking daarvan in de stedenbouwkundige plannen. 

2018 is benut voor het voltooien van de woningen en winkels in het Zuidelijk Stempel West, het resultaat van de oplevering van dit gebied leest u in de nieuwsbrief die eind december is verspreid. Tevens kunnen we melden dat we verder gaan met ondermeer Zuidelijk Stempel Oost, waar de realisatieovereenkomsten zijn getekend. Ook aan de Noordzijde van Gouda Oost maken we vorderingen. Met de kerstperiode voor de deur, wensen we u een fijne tijd en hopen ook in 2019 weer op regelmatige basis u op de hoogte te houden van de projecten voor de ‘groene wijk aan de dijk’.

 

Onderwerpen uit de nieuwsbrief zijn:

  • afronding van het Anne Frankplantsoen en Springersplein
  • stand van zaken bouwplannen locatie voormalige land- en tuinbouwschool aan de Sportlaan
  • stand van zaken over de verwerving van de panden aan de De Rijkestraat
  • ondertekening realisatieovereenkomsten voor Zuidelijk Stempel Oost
  • sloop van de woningen Van Heuven Goedhartsingel
  • bouwplan van Janssen de Jong aan de Gedenklaan-Voorwillenseweg
  • plannen voor mini-Keukenhof aan Dunantsingel

 

Wilt u de volgende nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u dan aan bij het wijkteam Gouda Oost.