Terug naar het nieuwsoverzicht

Prestatieafspraken 2019

28 december 2018

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

 

 

Over welke onderwerpen worden prestatieafspraken gemaakt?

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de ‘woonvisie’) van de gemeente. Heeft de gemeente geen woonvisie? Dan zijn prestatieafspraken niet verplicht.

 

Uit wat bestaat de informatie uitwisseling?

Corporaties zijn verplicht om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven door onder meer:

  • de jaarrekening;
  • het jaarverslag;
  • het volkshuisvestelijk verslag;
  • een overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

 

Wat gebeurt er als de corporatie haar afspraken niet nakomt?

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de Minister voor Wonen en Rijksdienst stappen.

De Minister controleert op hoofdlijnen de uitvoering van de prestatieafspraken


Woonpartners Midden-Holland bereidt jaarlijks samen met haar Huurdersorganisatie Regio Hollands Midden Holland (HRHM) het zogeheten ‘bod’ voor en legt dit voor aan de gemeenten waar zij actief is. Na overleg tussen de drie partijen beoordelen de gemeenten het bod en geven hierop hun zienswijze.

Woonpartners Midden-Holland heeft afspraken met: