Terug naar het nieuwsoverzicht

Anne Frank Plantsoen en Springersplein geopend

27 november 2018

Met een knal uit het confettikanon opent Juwy, de 11-jarige kinderwethouder het speelplein in het Anne Frankplantsoen in Gouda Oost. Op maandagmiddag 26 november 2018 verzamelden een groep van circa 100 bewoners en kinderen zich in de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel. Wethouder Rogier Tetteroo en René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland spraken ter gelegenheid van de oplevering van dit gebied de genodigden toe.

“Dit is een kleurrijke wijk waar mooie woningen staan en waar het openbaargebied gerealiseerd is in samenwerking met de winkeliers en de bewoners. Ook de leerlingen van de basisschool hebben meegedacht” zo sprak de wethouder, wat een spontaan applaus teweeg bracht. “We hebben hier vaak gestaan bij het slopen of openen van een nieuw gebouw. Maar een plantsoen en een plein is zoveel mooier. Ik ben blij dat dit een leuke en veilige plek is. Ik wil mijn dankwoord overbrengen aan allen die hier aan hebben meegewerkt.”

 

Ruimte voor groen en nieuwbouwwoningen in Gouda Oost

In 2001 was het een grote wens van de bewoners dat de Wijkontwikkeling differentiatie zou brengen in bebouwing, maar dat er ook ruimte was voor groen en ontmoetingsplekken. Met de realisatie van het Anne Frank plantsoen, de groene verbinding tussen de dijk en de voorzieningen aan de zuidzijde van de Sportlaan en de overige voorzieningen in het noorden van de wijk, komen de gemeente en Woonpartners die wens tegemoet.

Het ontwerp is overigens met de input van gemeente, wijkteam, politie, de kinderen van basisschool Wereldwijs en oude en nieuwe bewoners tot stand gekomen. Ook de inrichting van het Springersplein draagt bij aan de leefbaarheid van dit gebied. “Dit stukje Gouda is prachtig geworden. Bewoners voelen zich er thuis en de aanwezigheid van twee supermarkten, een bakker, een slager, een visboer en een kapper draagt zeker bij aan de aantrekkelijkheid van de buurt.” zo sprak René Mascini. “In totaal zijn er nu al 185 nieuwe woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en we gaan nog verder met het Middengebied , de locatie Van Heuven Goedhartsingel en de voormalige Oostvogelschool en het Zuidelijk Stempel Oost.

 

Boom en bordjes

In het plantsoen is ruimte voor spel. De speelplekken zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Maar is ook ruimte om op een bankje te zitten, te picknicken of aan de kant van het water te vissen. De dochters van Leo en Tineke Vroman schonken met de oplevering van de torens een amandelboom (Prunus Dulcis) aan het wijkteam en daarmee aan de bewoners Gouda Oost. Aan het Wijkteam werd gevraagd om een goede plek uit te kiezen. Deze boom heeft in het Anne Frankplantsoen een mooi plekje gekregen tussen de Georgina Sandertoren en Leo Vromantoren Wim van der Hoeven van het wijkteam sprak van: “Dit is een plek om elkaar te ontmoeten en alle goede ideeën zijn welkom”. Juwy sprak over een kleurrijke buurt in de vorm van vele mooie bloemen die in het voorjaar gaan bloeien. Haar idee om een mini-Keukenhof aan te leggen is in goede aarde gevallen.

 

Naast de boom werden ook de straatnamenbordjes onthuld. Vervolgens ging de optocht onder begeleiding van muziek en steltlopers door het plantsoen, langs de nieuwbouw, langs het Springersplein om te eindigen bij de kraampjes van de winkeliers. SAB uit Arnhem  tekende voor het basisontwerp van plantsoen en plein. Arcadis Nederland b.v. zorgde voor de invulling en engineering. Het bouwrijp maken en de aanleg van straten, hoven en plantsoen is gedaan door aannemingsbedrijf Van Gelder. Arma Infra tekende voor de uitvoering van het Springersplein.

 

Een fotoreportage staat in ons album.