Terug naar het nieuwsoverzicht

Reactie Nieuwsjaarsspeech René Mascini

30 januari 2018

René Mascini roept de politiek op tot meer aandacht voor de woningbouw en woningtoewijzing in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij doet daarbij voorstellen voor het sneller toewijzen van huurwoningen aan mensen met een maatschappelijke sleutelfunctie.

 

In de loop van de maand januari zijn er diverse reacties geweest op dit idee. Lees ondermeer de column van Beatrijs Lubbers.

 

De wachttijd voor een sociale huurwoning is het afgelopen jaar sterk toegenomen evenals het aantal woningzoekenden. Om het woningtekort op te lossen zijn meer sociale- en markthuurwoningen in de nieuwbouw nodig. Woonpartners leverde in 2017 147 sociale huurwoningen op. Dit jaar verwacht Woonpartners 157 nieuwwoningen in 2018 op te leveren. In 2019 worden 2 nieuwbouwprojecten voor jonge starters bij OV-knooppunten in Gouda en Waddinxveen in gebruik genomen. Het gaat daarbij om duurzame ‘tiny houses’. 

.

René Mascini pleit voor de bouw van meer sociale en markthuurwoningen. “Over het tekort aan huurwoningen maak ik mij zorgen. Er zijn met name voor jonge starters te weinig kansen. In 2017 steeg het aantal woningzoekenden voor een huurwoning met 28%. De sterkste stijging sinds meer dan 20 jaar. In het totaal zijn eind 2017 ruim 11.550 huishoudens op zoek naar een huurwoning. Het verloten van een deel van de vrijkomende huurwoningen is voor de gelukkigen een lot uit de loterij, maar daar staan te veel mensen tegenover die niet aan de bak komen. De wachttijd loopt nu inmiddels op tot gemiddeld ruim 11 jaar.

Nu en de komende jaren is en komt er een groot tekort aan mensen met een maatschappelijke sleutelfunctie. Dat zijn de mensen in het onderwijs, de zorg, welzijn, maar ook bij politie en gemeenten. Een deel van de vacatures is nu al moeilijk in te vullen. Jonge pabo’s, verpleegkundigen en politieagenten in spé willen snel aan het werk maar stuiten op het probleem als starter geen woning te vinden in de regio waar de vacatures zijn. Als wij direct passend woningaanbod hebben, kiezen ze voor een baan in onze regio en worden vacatures sneller vervuld.” aldus Mascini.

 

Nieuwbouw

Net als voorgaande jaren verwacht Woonpartners veel te investeren in nieuwbouwprojecten. Zo heeft de corporatie in 2017 147 woningen opgeleverd in haar werkgebied en voor 2018 zijn er 157 woningen in aanbouw die hetzelfde jaar nog worden opgeleverd. De vraag is namelijk groot. Het gemiddeld aantal reacties op de verhuur van nieuwbouw is meestal 10x het aantal beschikbare woningen. Op dit moment zijn er 11.510 geregistreerde woningzoekenden. Uit de cijfers blijkt dat er een stijging van 28% actief woningzoekende is t.o.v. eind 2016.

 

OV-knooppunten

Woonpartners geeft inhoud aan het realiseren van kleine huurwoningen voor starters bij knooppunten van openbaar vervoer. Zo is een mooi project in voorbereiding bij het station Goverwelle in Gouda. Het gaat daarbij om 24 sociale huurwoningen/appartementen. Dat geldt ook voor een plan met 54 kleine huurappartementen in het stationskwartier van Park Triangel. “Wat mij betreft zijn beide projecten een goed voorbeeld van ‘tiny housing’, maar dan wel met gebruikmaking van duurzame materialen. Jonge starters zijn vaak mobiel, maar niet meer zoals vroeger gericht op het bezit van een auto. Beide plannen passen naadloos in het kabinetsbeleid om wonen in de directe nabijheid van openbaar vervoer te realiseren. Wellicht kunnen we dit jaar nog meer projecten in de nabijheid van openbaar vervoer in voorbereiding nemen.” zo sprak de directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland.

 

Triple A en dubbel B status

Ook in vergelijking met andere woningcorporaties kan de organisatie tevreden zijn met de resultaten van de Aedes Benckmark. Op het onderdeel bedrijfslasten en huurdersoordeel scoorde de corporatie gemiddeld (B) en op de onderdelen Beschikbaarheid & Betaalbaarheid, Onderhoud & Verbetering en Duurzaamheid bovengemiddeld (A).

“Dat we als organisatie goed presteren blijkt ook uit de Aedes benchmark. Hierin worden alle woningcorporaties onderling vergeleken op 5 bedrijfsonderdelen. Bij 3 van deze 5 onderdelen behoren we tot de koplopers in onze sector. Onze huurwoningen hebben in vergelijking tot de hele corporatiesector een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien wijzen wij de huurwoningen aan de juiste inkomensgroepen toe. En ook op het gebied van onderhoud, woningverbetering en duurzaamheid behoren wij bij de koplopers in onze sector. Dat we voor deze onderdelen het hoogste oordeel A hebben, is iets om gepast trots op te zijn en van mijn kant een compliment waard aan de direct betrokken medewerkers.

Bij het huurdersoordeel en op het onderdeel bedrijfslasten scoren wij net als de gemiddelde corporaties een B. Op het onderdeelbedrijfslasten ben ik tevreden, want dat betekend dat we goed bezig zijn. Op het onderdeel huurdersoordeel kunnen wij ons nog verbeteren en hier ligt dan ook voor onze organisatie de komende periode de uitdaging”.

 

Klantserviceconcept

Voor het versterken van de dienstverlening is een pakket aan maatregelen voorbereid in een nieuw klantserviceconcept. Door digitalisering van diverse processen neemt het bezoek aan onze vestigingen snel af. De klantcontacten verlopen al in hoofdzaak via telefoon en email. Woonpartners sluit voor de zomervakantie haar vestiging in Gouda. De tijd en capaciteit die hiermee vrijkomt, gebruiken de medewerkers om klanten meer op te zoeken en telefonische en digitale dienstverlening op maat te leveren.

 

2018, Jaar van de hond

Afsluitend proostte de hele zaal op een succesvol jaar waarbij samenwerking centraal staat. Volgens de Chinese astrologie is 2018 het jaar van de hond. Trendwatcher Adijiedj Bakas typeert het jaar van de hond als volgt: een jaar waarin idealen richtinggevend zijn en beter samenwerken ons vooruit helpt. Dat zorgt niet alleen voor meer harmonie, maar ook voor extra inkomsten, want onze economie ondervindt nu veel schade door de tegenwerking van organisaties en individuen.

De volledige tekst van de speech is terug te lezen. Een overzicht van de activiteiten voor 2018 is samengevat in een infografic. In het fotoalbum staat een selectie met foto's.