Terug naar het nieuwsoverzicht

Ondertekening convenant WAC M-H

18 december 2017

Maandag 18 december 2017 ondertekenden de Stichting Woon Advies Commissie Midden-Holland (WAC M-H) en Woonpartners Midden-Holland een convenant met betrekking tot advisering.
In het convenant is afgesproken dat WAC M-H Woonpartners adviseert over de plannen voor nieuwbouw en renovatie in alle fasen van planontwikkeling. Het advies geldt voor een gedeelte van het werkgebied van Woonpartners, namelijk in de gemeenten Gouda en in Zuidplas.


 

Doel
Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren, kunnen hun bouwplannen door een Adviescommissie Wonen laten toetsen op gebruikskwaliteit. Daarbij kan het gaan om nieuwbouw, maar natuurlijk ook om bestaande bouw. Denk aan een huis geschikt maken voor zorg, de woning toegankelijk maken en maatregelen treffen om thuis energie te besparen.

 

WAC M-H behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. Zij adviseert ook over aanpassingen in, aan en om de woning ten behoeve van het langer zelfstandig thuis wonen van senioren en mensen met een beperking.

 

Leden

De leden van de Adviescommissies Wonen zijn zeer verschillend in kennis en ervaring, een aantal heeft een bouwkundige achtergrond, een aantal juist niet. Samen kijken zij vanuit het perspectief van de bewoner naar plannen voor woningbouw of leefomgeving.

 

“Wij kijken naar de gebruikskwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving aan de hand van zes criteria: bruikbaar, toegankelijk, veilig, gezond & comfortabel, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Sinds 2009 adviseerden wij als WAC Gouda. We spelen een actieve rol in de regio. Er worden weer volop woningen gebouwd, er is meer behoefte aan adviezen met betrekking tot langer thuis wonen, niet in alle omliggende gemeenten is een WAC actief. Redenen genoeg om tot naamswijziging over te gaan en het convenant aan te passen. Wij zijn verheugd dat Woonpartners de samenwerking met ons wil voortzetten.” aldus Corinne Brunnekreef.

 

“Wij zijn blij dat we de advisering door het WAC M-H op deze wijze met dezelfde mensen kunnen continueren en zelfs uitbreiden naar Zuidplas (voorheen alleen Gouda). Omdat ook in Waddinxveen een adviescommissie actief is, kunnen we ons voor al onze nieuwbouw- en renovatieprojecten laten adviseren. Wij als bouwprofessionals (ontwerpers, aannemers en adviseurs) zien soms hele praktische gebruikszaken over het hoofd; bijvoorbeeld de draairichting van een deur die net onhandig uit pakt, of de plaatsing van stopcontacten. Zomaar een greep uit de tips waarmee we in het verleden al ons voordeel hebben gedaan.” aldus Bart Zwamborn, hoofd afdeling Ontwikkeling, Realisatie en Nieuwbouw.


Ondertekenaars
Het convenant is ondertekend door Stefan van der Padt, hoofd afdeling Vastgoed Onderhoud van Woonpartners en Corinne Brunnekreef, voorzitter van de WAC M-H.