Terug naar het nieuwsoverzicht

Middengebied Gouda Oost

19 januari 2016
De bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan voor het Middengebied in Gouda Oost op maandag 18 januari 2016 werd bezocht door ongeveer 35 personen. Zowel vertegenwoordigers van Woonpartners Midden-Holland als van de gemeente en de werkgroep Wijkontwikkeling waren aanwezig om toelichting te geven op de plannen en de procedures. De plannen werden met instemming ontvangen.

In de plannen gaat Woonpartners uit van een differentiatie in de bouw, als voortzetting van de andere deelgebieden in Gouda Oost. Op de plek waar de voormalige Anne Frank School stond, de plek van de voormalige supermarkt C1000 en de woningen en winkels van de De Rijkestraat, komen koopwoningen en huurappartementen.

 

De De Kortestraat wordt doorgetrokken tot aan de Sportlaan zodat de woningen georiënteerd langs de lange groene lijnen in de wijk komen te liggen. De bebouwing van het middengebied bestaat uit meerdere blokken, maar staan in één samenhangende architectuur. De overgang tussen het hogere appartementencomplex en de lagere eengezinswoningen wordt meegenomen in het ontwerp.

 

Op 14 december 2015 hebben de gemeente en Woonpartners de realisatieovereenkomst voor dit gebied ondertekend. Meer beeldmateriaal en informatie treft u aan onderaan de pagina. Een impressie van de avond is te bekijken in het fotoalbum.

 

Procedures

Met de voortvarende aanpak van de andere bouwprojecten zoals de Zuidelijke Stempel West, de nieuwe supermarkten aan de Sportlaan en de Leo Vroman woontoren is doorpakken in de rest van de wijk een wens die ook bij de bewoners leeft. Om daar aan te voldoen is het belangrijk dat de procedures die daar voor nodig zijn ook van start gaan. Daarvoor is het nodig om nu het bestemmingsplan te wijzigen. In de procedure gaat men uit van de onherroepelijkheid van het plan in het vierde  4e kwartaal van 2016 indien er geen gebruik wordt gemaakt van een bezwaar- of beroepsprocedure.

 

In de aankomende tijd wordt de verwerving van de woningen en winkels aan de De Rijkestraat voortgezet. In de afgelopen maand is er weer een pand aangekocht. Er moet nu nog met vijf eigenaren overeenstemming worden bereikt. In het uiterste geval zal gebruik worden gemaakt van demogelijkheden van onteigening.

De sloop van de voormalige supermarkt C1000 staat nog gepland in het jaar 2016 en van de woningen en winkels zodra de verwerving van het vastgoed rond is en het bestemmingsplan onherroepelijk. Na de voorbelasting van de bouwgrond kan dan in 2018-2019 gestart worden met de bouw.

 

Vervolg  Informatieavond

In de maand april a.s. organiseren de betrokken partijen een informatieavond voor de hele wijk waarbij er informatie is over de verschillende deelgebieden, projecten en de samenhang daarvan.

/uploads/files/1/Gouda Oost Middengebied A1 paneel 1-2.pdf

/uploads/files/1/Gouda Oost Middengebied A1 paneel 2-2.pdf