Discussie in themabijeenkomsten

MJBP 2016-2020

In de aanloop naar het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020, zijn de aftrapbijeenkomsten georganiseerd. Als verdieping  organiseren we discussies rond een bepaad thema's. In de maand mei 2016 worden 3 extra themabijeenkomsten gehouden rond Huurdersparticipatie (10 mei), Wonen & Zorg (24 mei) en Duurzaamheid (25 mei). Wij hebben daarvoor personen benaderd die reeds hebben aangegeven interesse hebben in deze onderwerpen. Wenst u alsnog mee te praten, laat het ons dan weten.

 

 

Daarvoor organiseren we drie themabijeenkomsten in de maand mei. U kunt een keuze maken uit de volgende thema’s, maar schikt het u om aan meerdere bijeenkomsten deel te nemen, dan mag dat ook natuurlijk.

Op 10 mei besteden we aandacht aan het onderwerp Participatie. Aan de hand van succesvolle projecten willen we achterhalen wat er nodig is om projecten te laten slagen en participatie uiteindelijk te gebruiken om het werk beter en efficiënter te doen. Participatie niet gebruiken als lastig doel op zich. 

Hier lees u de terugkoppeling en sfeerverslag  en bekijk het fotoalbum van de bijeenkomst van 10 mei jl.. U kunt ook de presentatie van KAW nogmaals bekijken.

 

Op 24 mei staat de bijeenkomst in teken van het onderwerp Wonen & Zorg. Bij onze oudere huurders verminderen de sociale contacten, denk aan het wegvallen van familie en vrienden waardoor ze meer aan huis gebonden zijn. Samen met het afnemen van vooral de mobiliteit en gezondheid, zal de eenzaamheid onder senioren toenemen. Daarnaast komen steeds meer personen vanuit de GGZ in de reguliere verhuur. Het is daarom van wezenlijk belang om voorzieningen te treffen om de ‘vitaliteit’ van wonen te prikkelen en deze huurders te ondersteunen in de toekomst. Wat kan Woonpartners, samen met u als ketenpartner, doen om dit zo goed mogelijk voor onze huurders te regelen?

Hier lees u de terugkoppeling en sfeerverslag  en bekijk het fotoalbum van de bijeenkomst van 24 mei jl.

 

Op 25 mei buigen we ons over het onderwerp Duurzaamheid. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. We zullen zuiniger om moeten gaan met het gebruik van grondstoffen. Hoe milieubewust kunnen we omgaan met materiaalverbruik? Hoe verminderen we de CO²-uitstoot? Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen huurder en verhuurder samen meer bereiken? Levert het ook wat op? U wordt uitgedaagd om ons als verhuurder en onze huurders te prikkelen om onnodig verbruik van grondstoffen tegen te gaan en de opwarming van de aarde af te remmen. 

Hier lees u de terugkoppeling en sfeerverslag  en bekijk het fotoalbum van de bijeenkomst van 25 mei jl.

 

Hieronder treft u stellingen aan waar u op kunt reageren of verslagen van reeds gehouden discussies.

18-01-2016 - Stelling 1

Op 18 januari jl. kwam het nieuwe bestuur van HRHM voor het eerst in de nieuwe formatie bij elkaar. In dit overleg heeft het bestuur zich in het kader van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 verdiept in de stelling:

Woonlasten moeten centraal staan bij afweging investering in duurzaamheidsmaatregelen.

Hieronder een samenvatting van de reacties;

De woonlasten moeten centraal staan. De hoogte van de energieprijzen heeft de woningcorporatie echter niet in de hand. Het bestuur verwacht dat er met meer energiebesparing minder omzet is bij de energieleveranciers en dat daardoor de energieprijzen zullen gaan stijgen. Dit moet helder in kaart worden gebracht en ook duidelijk naar de huurders worden gecommuniceerd. De huurder vindt het belangrijk wat het persoonlijke voordeel is. Dus: Wat gaat het voor mij opleveren of anders gezegd: wat gaat het mij kosten?

Belangrijk bij het aanbieden en aanbrengen van energetische maatregelen is de communicatie naar de huurders. Het bestuur is van mening dat wanneer er duidelijk gemaakt kan worden wat de voordelen zijn, de kosten en de opbrengsten, de huurder hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Zowel woonlasten als energetische maatregelen zijn belangrijk. Het ene aspect is niet belangrijker dan het andere. Er dient zowel naar woonlasten als naar energetische maatregelen gekeken te worden. Er kan niet automatisch van uit gegaan worden dat de huurprijs en servicekosten mogen stijgen omdat de energielasten dalen. Hier moet met meer nuance naar gekeken worden. Woonlasten mogen eventueel stijgen als er iets tegenover staat, bijvoorbeeld het wooncomfort. Het bestuur vraagt zich af of in de komende jaren de woonlasten nog meer moeten stijgen. De huren zijn de laatste jaren al fors gestegen. De huurwoningen uit de laagste huurklasse worden na leegstand regelmatig opgetrokken naar een hogere huurklasse. De huurders met de kleinste beurs hebben hierdoor al hoge woonlasten.

 

Samenvattend kan gezegd worden dat de HRHM een voorstander is voor het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen maar dat dit met alle financiële voor- en nadelen op een rijtje aan de huurder gepresenteerd moet worden. 

Op het einde van de bijeenkomst kreeg het bestuur een 2e stelling mee om over te discusieren. begin februari leest u op deze pagina hun mening hierover.