januari 2017: Scenarioplanning voor Midden-Holland

Geplaatst op: 06-01-2017

De regio Midden-Holland heeft een stevige gebiedsvisie nodig voor de periode tot 2030. Met een gezamenlijke gebiedsvisie kunnen investeringen van overheid, woningcorporaties en marktpartijen elkaar nog meer versterken. De samenwerking met de juiste partijen en vervolgens samen koers houden, is de sleutel voor regionale bloei.

 

Waar andere bedrijven er tijdens het instorten van de huizenmarkt voor kozen om de broekriem wat strakker aan te trekken, besloten we om de bouwproductie juist op te voeren. Wij investeren nu al enkele jaren flink in nieuwbouw en de groei van het aantal huurwoningen, en creëren hiermee woningen en nieuwe woonmilieus waar vandaag de dag veel vraag naar is. Deze oogst hebben we te danken aan een gedreven samenwerking met gemeenten en verschillende ontwikkelaars. Tien jaar geleden bereidden we ons al voor op een dergelijke ontwikkeling en daar plukken we nu met elkaar de vruchten van. Wij hebben een mooi bedrijf, met innovatieve nieuwbouwprojecten en supergemotiveerde en trotse medewerkers.

 

Onze ambitie gaat echter verder dan sec het bouwen en verhuren van de woningen van nu. Wij willen een bijdrage leveren aan een samenhangende visie en een zo sterk mogelijke economische groei en welvaart voor ons werkgebied. We hebben de wind gelukkig nu weer mee. De komende decennia gaat het inwonertal; maar vooral het aantal huishoudens in onze gemeenten, beduidend groeien. Dat is bijzonder, want onze groei zal na de stadsregio Amsterdam de grootste stijging vertonen van heel Nederland.

 

Daarnaast is het een mooi gebied voor bedrijven om zich te vestigen, maar ook om uit te breiden. Belangrijke voorwaarde om de groei van bedrijven ook te continueren is de aanwezigheid van voldoende woningen voor werknemers. Daarbij is een groter aanbod in koop-, maar zeker ook in huurwoningen noodzakelijk. De visie van ons bedrijf is dat deze tendensen zullen doorzetten. Veranderende omstandigheden in de arbeidsmarkt maken mensen wat minder honkvast en veroorzaken een trek naar de Randstad. Midden-Holland is hierdoor -maar ook door veel andere redenen- interessanter dan ooit. Hoe de groei in Midden-Holland de komende jaren zal doorzetten is  van veel factoren afhankelijk. Ter voorbereiding op ons nieuw meerjarenbeleidsplan hebben we in 2016 de vier meest waarschijnlijke scenario’s op hoofdlijnen beschreven. Deze scenario’s willen we in 2017 samen met onze belangrijkste belanghouders verder beschrijven.

 

Een dergelijke scenarioplanning voor de regio Midden-Holland houdt in dat we niet alleen invulling geven aan wat nu speelt in de woningbranche en op het vlak van gebiedsontwikkeling, maar dat we expertise en kennis om ons heen verzamelen die van belang is voor de arbeids- en woningvraag in 2030. Er gebeurt vandaag de dag veel en (technologische) veranderingen gaan snel. De ontwikkeling van mobiliteit, bijvoorbeeld. Wat betekent dat voor het wonen van de toekomst? Daarnaast hebben de ontwikkelingen in automatisering significant veel invloed op bedrijven en daarmee de plek waar men wil wonen. Ons werkgebied heeft veel kennis en mogelijkheden. Mogelijkheden die we op de juiste en meest duurzame manier moeten benutten. Wij zijn daarom onze toekomstvisie aan het herijken om nu al te kunnen voorspellen hoe Midden-Holland er over drie decennia uitziet en nu de juiste oplossingen te kunnen bieden voor de vraag na 2030.

 

Ik nodig u nu al uit om mee te denken met ons hoe deze visie omgezet kan worden in daadkrachtige toekomstscenario’s voor onze mooie regio!

 

Met vriendelijke groet,

René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland


Deze scenarioplanning doet Woonpartners graag met ondernemers, instanties, politici uit de regio, bouwers en ontwikkelaars. Het gaat daarbij niet alleen om de bekende trends samen te vatten, maar met name om visionair denken. Daar willen we kennis van zoveel mogelijk organisaties bij benutten. Goede investeringen lokken immers weer nieuwe investeringen uit. En daar is een gezamenlijke stip op de horizon voor nodig.

Op een speciale website van Woonpartners https://woonpartners-mh-2030.nl worden de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s beschreven. In de komende beleidsperiode 2016-2020 besteden we hier verder aandacht aan.

 

Wie over deze langetermijnontwikkelingen in Midden-Holland wil meedenken vanuit haar of zijn belangstelling of vakkennis, is meer dan welkom. Geef uw naam en e-mailadres op via info@woonpartners-mh.nl

Bent u zoek naar een mooie 55+ woning in Waddinxveen? Reageer dan nu via Woningnet op Jan van Bijnenpad 27 in Waddi? twitter.com/i/web/status/1?
urgentie.info RT @MozaiekWonen: Komt u in aanmerking voor woonurgentie in de regio Midden-Holland? #huurwoning. Check het op . @Mo? Moza?ek Wonen

Community 2030

Hieronder vindt u de directe linken naar meer informatie over onze community 2030 en het meerjarenbeleidsplan.