Goudse Weekendschool

 

Wij zoeken nieuwe collega's!

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda samen met gastdocenten de wereld. Zo werken ze aan hun algemene ontwikkeling, worden ze taalvaardiger, krijgen ze meer zelfvertrouwen en versterken ze vaardigheden als samenwerken, communiceren en presenteren. Deelname aan de lessen is GOUD voor hun toekomst!

We zijn op zoek naar twee nieuwe collega's die ± 30 zondagen een klas onder hun hoede nemen. De lessen worden inhoudelijk voorbereid door een collega. Een lesbevoegdheid is niet noodzakelijk, het gaat erom dat iemand een positief pedagogisch klimaat weet neer te zetten en kinderen inspireert tot groei en ontwikkeling.

Bent u of kent u iemand die aan dit profiel voldoet? Misschien wel een kanjer uit het welzijnswerk, een medewerker in de kinderopvang, sporttrainer, student of iemand die met pensioen ging? We stellen het zeer op prijs als u onze vacature onder zijn/haar aandacht brengt.
Zie voor meer informatie de uitgebreide vacaturetekst die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

 

Zoals u kunt lezen in bovenstaande advertentie zoeken we ook assistenten (vrijwilligersvergoeding) en vrijwilligers. Meer informatie over alle vacatures vindt u in de vacatureteksten, onderaan deze pagina te downloaden.

De wereld ontdekken

Op initiatief van Woonpartners Midden-Holland is in februari 2010 de Goudse Weekendschool opgericht. Op de Goudse Weekendschool krijgen kinderen van 10-14 jaar op zondag les van mensen die met enthousiasme vertellen over hun beroep. Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, zicht op hun eigen talenten en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving. De Goudse Weekendschool laat zich inspireren door IMC Weekendschool (opgericht in 1998) en andere weekendscholen in Nederland.

De lessen van de Goudse Weekendschool zijn bedoeld voor gemotiveerde kinderen uit Gouda. Meedoen met de Goudse Weekendschool is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend voor leerlingen en ouders.

De leerlingen betalen niet voor de Goudse Weekendschool. Bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en de gemeente Gouda werken enthousiast mee aan onze lessen en dragen financieel bij.

De Goudse Weekendschool geeft les aan vier groepen leerlingen:

* twee eerstejaarsgroepen: deze leerlingen zitten op de basisschool in groep 7 en zijn een jaar of 11
* een tweedejaarsgroep: deze leerlingen zitten op de basisschool in groep 8
* een derdejaarsgroep: de leerlingen in deze groep zitten in de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Wil jij ook naar de Goudse Weekendschool?

Zit jij (bijna) in groep 7 of 8 en ben je nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool? Je bent van harte welkom om een proefles te volgen zodat je kunt ontdekken of de Goudse Weekendschool bij jou past. Na de proefles maakt de leerkracht van de Weekendschool graag een afspraak voor een gesprek met de leerling en de ouders. Daarna wordt besloten of je voortaan naar alle lessen van de Goudse Weekendschool komt. Aanmelden voor een proefles via info@goudseweekendschool.nl of (06) 42 33 77 86

Zie voor meer informatie de folder voor leerling/ouder, te downloaden op deze pagina en de jaarplanning met alle lesdagen.

Programma

Schooljaar Eerstejaarsleerlingen

 • Media & Kennismaking
 • Orde & Veiligheid
 • Horeca
 • Dier & Natuur
 • Lessen in geluk

Schooljaar Tweedejaarsleerlingen

 • Transport
 • Gezondheidszorg
 • Overheid & Politiek
 • Ondernemen!
 • Ontdek de Bouw
 • Lessen in geluk

Een schooljaar bestaat uit 23 lesdagen, een proefles, intakegesprek en een voortgangsgesprek (eerstejaars) of 27 lesdagen en een voortgangsgesprek (tweedejaars en huiswerkplek).

Zie voor meer informatie over het schooljaar de jaarplanning van de lessen en presentatielessen, dit document is te downloaden op deze pagina.

Schooljaar Derdejaarsleerlingen

Voor deze leerlingen (brugklas VO) organiseert de Goudse Weekendschool een huiswerkplek op zondagmiddag van 15:00 uur - 17:00 uur. Hier kunnen de leerlingen huiswerk maken op een rustige plek, in aanwezigheid van een leerkracht/coördinator en een vrijwilliger van de Goudse Weekendschool.

Gastdocenten

Elk schooljaar bezoeken meer dan 120 gastdocenten (vrijwilligers) de Goudse Weekendschool om enthousiast te vertellen over hun wereld. Denk bijvoorbeeld aan een dierenarts, een rechter, een journalist, een architect en leden van de Goudse Gemeenteraad. Regelmatig bezoeken onze leerlingen de bedrijven en organisaties waar de gastdocenten werken. Zo bezoeken ze Centric, Kraanbedrijf Nederhoff, Goudse Verzekeringen, het Groene Hart Ziekenhuis en nog vele andere interessante plekken. Tijdens de Presentatielessen (5x per jaar) zien en horen ouders en andere geïnteresseerden wat de leerlingen hebben meegemaakt en geleerd.

Presentatielessen

Bent u nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool? U bent van harte welkom om een Presentatieles te bezoeken. Zie voor meer informatie het document met het overzicht van lessen en de presentatielessen, dit document is te downloaden op deze pagina.

Leslocatie

Alle activiteiten van de Goudse Weekendschool vinden plaats in een schoolgebouw van GSG Leo Vroman aan de Burgemeester Martenssingel 15 te Gouda. 

Vacatures (betaald)

We zoeken op dit moment twee leerkrachten voor de zondag. Voor meer informatie verwijs ik u naar het begin van deze pagina.

Regelmatig hebben wij een vacature voor een leerkracht voor de zondag. Ook als u als vervanger beschikbaar bent, horen we dit graag. Zie voor meer informatie de uitgebreide vacaturetekst, te downloaden op deze pagina. 

We komen bovendien graag in contact met mensen die als assistent-leerkracht meewerken aan een groot aantal lesdagen per jaar. Hiervoor is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Zie voor meer informatie de uitgebreide vacaturetekst, te downloaden op deze pagina.

Vacatures (vrijwilligers)

Wilt u ons op zondag ondersteunen als vrijwilliger?

We hebben elke zondag behoefte aan vrijwilligers die meewerken aan de lesdagen (zondag van 11:00 - 14:30) en aan assistent-leerkrachten (vrijwilligersvergoeding, zie hierboven). Ook zoeken we vrijwilligers die brugklassers willen helpen bij het maken van hun huiswerk (zondag van 15:00 - 17:00). Wilt u hier meer over weten? Op deze pagina kunt u een flyer met meer informatie over vrijwilligerswerk downloaden en de vacatures voor vrijwilligers. Om u aan te melden of voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via info@goudseweekendschool.nl of (06) 18 83 66 37.Wij vragen van al onze vaste vrijwilligers een geldig VOG en het ondertekenen van een gedragscode (te downloaden op deze pagina).

NB: Op deze pagina kunt u ook een dokument downloaden met de vertrouwenspersonen van de Goudse Weekendschool.

 

Partnergroep Goudse Weekendschool

Enthousiaste en betrokken bedrijven uit de Goudse regio maken het mogelijk dat de Goudse Weekendschool bestaat. Deze organisaties verzorgen incidenteel gastlessen, ontvangen een enkele keer een klas op zondag, denken mee over de toekomst en financieren ons. 

Gouden partner is Centric. Andere leden van de partnergroep zijn: Groene Hart Ziekenhuis, Rabobank Gouwestreek, Goudse Verzekeringen, SPB - opleidingsbedrijf voor de bouw, Hogebrug Accountants en Kraanbedrijf Nederhoff. Woonpartners Midden-Holland is als initiatiefnemer ook lid van deze partnergroep.

Ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Gouda, schenkingen van particulieren en bijdragen van fondsen zijn noodzakelijk voor ons voortbestaan. Adessium Foundation ondersteunt de Goudse Weekendschool op dit moment. Fondsen die de Goudse Weekendschool in het verleden ondersteunden zijn Stichting Instituut Gak en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Ambassadeurs Goudse Weekendschool

Het bestuur en het team van de Goudse Weekendschool worden bijgestaan door een betrokken College van Ambassadeurs. Op alfabetische volgorde:

 • Marlies Telgenkamp - lid raad van bestuur GHZ
 • Geert Bouwmeerster - ceo De Goudse
 • Hans Schrijver - directeur Centric
 • René Mascini - directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland
 • Mohammed Mohandis - lid gemeenteraad Gouda
 • Thierry van Vugt - wethouder Onderwijs gemeente Gouda

 

Wilt u de Goudse Weekendschool ondersteunen?

Particulieren en bedrijven die de Goudse Weekendschool op de een of andere manier willen ondersteunen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Nynke van den Brink (zie hieronder).
Voor donaties kunt u gebruikmaken van rekeningnummer NL 28 RABO 0156466856 
t.n.v. Goudse Weekendschool te Gouda. Fijn als u uw gift ook via een mailtje aan ons meldt vandenbrink@goudseweekendschool.nl. We bedanken u graag! De Goudse Weekendschool is aangewezen als ANBI.

Contact

De activiteiten van de Goudse Weekendschool vinden plaats in een schoolgebouw van GSG Leo Vroman aan de Martenssingel 15 te Gouda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nynke van den Brink, directeur Goudse Weekendschool (06) 42 33 77 86  / vandenbrink@goudseweekendschool.nl

Helemaal top

Op bezoek in GHZ