Scenario Stroomversnelling

Het is 2030

  De jaren in aanloop naar 2030 gingen gepaard met grote pieken en dalen. Elke keer als de economie net weer leek op te krabbelen, diende alweer een nieuwe crisis zich aan. Het rommelt in de wereld, zowel economisch als politiek. Gezien de grote economische onzekerheid houden bedrijven, overheden en burgers al jarenlang de hand op de knip. Productiviteit verhogen en kosten besparen staat bij menig bedrijf hoog op de agenda om te overleven en aandeelhouders tevreden te stellen. 

Werkgelegenheid onder druk

De technologische vooruitgang gaat ten koste van werkgelegenheid. In tegenstelling tot eerdere ‘industriële revoluties’ zijn niet alleen laaggeschoolde productie banen door technologie vervangen, maar wordt ook de middenklasse hard geraakt, doordat veel administratieve banen zijn verdwenen. Banen die resteren vergen of fysieke aanwezigheid, staan in het teken van persoonlijke dienstverlening (zorg)en beleving (bijv. horeca) of draaien om ontmoeting en creativiteit.  Bedrijvigheid op het gebied van IT of ingenieursdiensten heeft zich verplaatst naar de grotere steden vanwege fusies in deze sectoren. Alhoewel de mogelijkheden tot op afstand werken technologisch daar zijn, hebben veel bedrijven dit maar beperkt ingevoerd, vooral omdat de praktijk uitwees dat mensen thuis minder productief bleken. Bovendien maken ook maar weinig werknemers gebruik van de mogelijkheden (ze willen bijvoorbeeld laten zien dat ze aanwezig zijn om kans op contractverlenging te vergroten).

 

Maatschappelijke onvrede groeit

Verschillen in de samenleving groeien. Het schaarse hoogopgeleide technische en creatieve personeel wordt vaak beloond met hoge salarissen en met hoge bonussen en afkoopsommen, terwijl anderen moeten vechten om banen en genoegen moeten nemen met (meerdere) flexibele contracten. Jaren terug zijn cao’s al afgeschaft om de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zo flexibel en competitief mogelijk te maken. Op de terugtrekkende en bezuinigende overheid kan minder een beroep worden gedaan. De extramuralisering van zorg en het beroep op zelfredzaamheid is alleen maar toegenomen. Hoe gezond en prettig je oud wordt, wordt echter steeds vaker bepaald door hoe groot jouw portemonnee is en hoe goed je met zelfhulpapps om kunt gaan. Toenemende individualisering zorgt ervoor dat mantelzorg nog maar mondjesmaat voorkomt: of men heeft geen tijd door het banen stapelen of men wilt niet. Maatschappelijke tweedelingen en spanningen lopen op.  

 

‘Kostengedreven uitsortering’ uit de grote steden

    Aangezien beschikbare banen zich vooral in de grote steden zoals de G4 hebben geconcentreerd, trekken veel mensen daar naartoe. Vooral jongere mensen die niet vastzitten aan een (koop)woning, zoeken hun heil in de grote stad. Vanwege de lage baanzekerheid zijn veel meer mensen op zoek naar een huurwoning. De koopmarkt is sterk afgekoeld. In deze onzekere tijden is flexibel blijven het devies en deze flexibiliteit zoekt men ook in de woonoplossing. Huren is het nieuwe kopen. De druk op zowel de vrije als sociale sector is daarom sterk toegenomen in de Randstad, vooral in de grote steden, waar het aanbod de vraag niet kan bijbenen. De hoge druk op de grote steden zorgt ervoor dat zij ook vaker een beroep doen op omliggende gemeenten en regio’s om de druk op de grootstedelijke sociale woningmarkt te verlichten. Daarnaast worden campagnes gestart en regelgeving versoepeld om alternatieve woonvormen (bijv. multi-generatie- of kangoeroewoningen) te stimuleren om zo de druk te doen afnemen. Het is enigszins succesvol, maar niet afdoende.

 

Transformatie en slimme energie-efficiëntie

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen heeft prioriteit boven natuur en milieu. Sommige kantorenparken zijn inmiddels een woonwijk met vooral corporatiewoningen geworden. Daar waar mogelijk wordt ook woningsplitsing gestimuleerd. Door de toename van 1-persoonshuishoudens is er veel vraag naar kleinere woningen. Daarnaast is het geregistreerde geboortecijfer gedaald vanwege de onberekenbare economie: mensen stellen het uit of vinden één kind wel prima. Voor samenwonen geldt hetzelfde, ook dit komt minder vaak voor, men is meer ‘op zichzelf’. Ook wordt ingezet op nieuwe woonvormen of community’s, waarin bijvoorbeeld meerdere gezinnen samen kunnen wonen of waar meerdere generaties bij elkaar wonen.

De digitale revolutie en ‘the Internet of Things’ (menig huis kan ‘smart’ worden gemaakt met domotica) zorgen voor een hogere energie-efficiënte van gebouwen, maar een echte energietransitie is er niet gekomen: besparen is het devies, niet per definitie vernieuwen en verduurzamen. Er liggen veel mogelijkheden op het gebied van domotica om ouderen langer thuis te laten wonen, maar financiering hiervan is vaak een issue. Overheidsbijdragen zijn laag en eigen bijdragen hoog, terwijl veel ouderen een lager pensioen of AOW hebben.

Deze scenarioplanning doet Woonpartners graag met ondernemers, instanties, politici uit de regio, bouwers en ontwikkelaars. Het gaat daarbij niet alleen om de bekende trends samen te vatten, maar met name om visionair denken. Daar willen we kennis van zoveel mogelijk organisaties bij benutten. Goede investeringen lokken immers weer nieuwe investeringen uit. En daar is een gezamenlijke stip op de horizon voor nodig.

Op een speciale website van Woonpartners https://woonpartners-mh-2030.nl worden de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s beschreven. In de komende beleidsperiode 2017-2021 besteden we hier verder aandacht aan.

 Wie over deze langetermijnontwikkelingen in Midden-Holland wil meedenken vanuit haar of zijn belangstelling of vakkennis, is meer dan welkom. Geef uw naam en e-mailadres op via info@woonpartners-mh.nl

 

Krantenkoppen

Om meer duidelijkheid te geven staat hieronder een mogelijke krantenkop uit 2030:

“Recordaantal inschrijvingen(1830) voor 21 nieuwbouw woningen in dorpskern”

Maar we lezen nu al artikelen in de krant die in die richting gaan: Algemeen Dagblad, 9 januari 2016
Wilt u meer lezen over de andere scenario’s, ga dan terug naar het overzicht.

Community 2030

Hieronder vindt u de directe linken naar meer informatie over onze community 2030 en het meerjarenbeleidsplan.