Meerjarenbeleidsplan: algemene informatie en scenario's

Voorbereiding Meerjarenbeleidsplan

Elke vier jaar werkt Woonpartners aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan (MJBP). Zo hebben we nu een  nieuw MJBP 2017-2021. Hier staan de plannen in voor: onze wijken, onze woningen, de organisatie, de samenwerking met onze klanten en een aantal van onze belangrijkste stakeholders.

Dit plan hebben we samen met onze huurders, stakeholders en relaties gerealiseerd. Bedankt daarvoor en we vragen ook iedereen om in de toekomst actief met ons mee te blijven denken. Onderstaande vragen lagen aan de basis van de themabijeenkomsten: investeren we nog steeds op de juiste plaats en in de juiste activiteiten of zien we wellicht huidige en toekomstige opgaven over het hoofd en is het nodig om andere accenten in ons werk te plaatsen?

 

Visie voor de toekomst

Scenario’s voor periode 2030

De regio Midden-Holland heeft een stevige gezamenlijke gebiedsvisie nodig, waardoor investeringen van overheid, woningcorporaties en marktpartijen elkaar versterken. De samenwerking met de juiste partijen vinden en samen koers te houden, is de sleutel voor ons succes. Dat is het kernpunt voor onze toekomst.

Ons meerjarenbeleidsplan komt uit, in een periode van ingrijpende economische, demografische, ruimtelijke en technologische veranderingen. Ze hebben grote invloed op het wonen en op de manier waarop het wonen wordt georganiseerd.

Dit beleidsplan is op een interactieve wijze tot stand gekomen. Huurders, gemeenten, ketenpartners en leveranciers hebben ons in vier levendige bijeenkomsten gewenste accenten aangereikt en suggesties geleverd om onze dienstverlening te verbeteren.

Daarnaast worden vier scenario’s gemaakt voor de ontwikkeling van de woningvraag in ons werkgebied op de middellange termijn tot 2030. Hieronder treft u de contouren van deze scenario’s aan. De komende tijd willen we ze met onze belangrijkste belanghouders verder uitwerken. We zullen bij elk scenario benoemen wat de belangrijkste uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen zijn voor onze organisatie. 

 

Scenario Stroming

Nederland heeft de afgelopen jaren een innovatieve economie kunnen ontwikkelen en doet het internationaal goed. De consument staat open voor het gebruik van nieuwe technologie in het dagelijks leven, van virtueel shoppen tot zelfsturende auto’s en zorgrobots. De meeste woningen zijn energie-neutraal. Oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Meer over dit scenario, op deze pagina.

 

Scenario  Stroomversnelling

Het rommelt in de wereld, zowel economisch als politiek. Gezien de grote economische onzekerheid houden bedrijven, overheden en burgers al jarenlang de hand op de knip. De technologische vooruitgang gaat ten koste van werkgelegenheid. De koopmarkt is sterk afgekoeld. In deze onzekere tijden is flexibel blijven het devies en deze flexibiliteit zoekt men ook in de woonoplossing. Huren is het nieuwe kopen. Meer over dit scenario, op deze pagina.

 

Scenario Deining

De economie heeft zich de laatste jaren stabiel ontwikkeld, grote schokken zijn uitgebleven. Nederland kent een redelijk ‘traditionele’ economie, waarin de mainports en sectoren zoals logistiek, zakelijke dienstverlening, groothandel en zorg centraal staan. De hoge baanzekerheid (zowel in de regio als in de grote steden waar veel inwoners van de regio werken) en de stabiele opwaartse ontwikkeling van lonen zorgen ervoor dat een huis kopen voor velen tot de mogelijkheden behoort. Meer over dit scenario, op deze pagina.

 

Scenario Golfslag

De weg naar 2030 was er eentje van hollen en stil staan. Financiële markten werden onrustig en hebben weinig vertrouwen. De werkloosheid blijft hoog. De beroepsbevolking volgt de werkgelegenheid en blijft richting de Randstad trekken. De vraag naar betaalbare woningen is sterk gestegen in de regio Midden-Holland. Hierbij is met name de vraag naar grotere woningen groot. Jongeren blijven langer thuis wonen. Steeds vaker leven er meerdere generaties onder één dak. In deze individualistische tijden zoekt men de oplossing binnen de familie om woon- en/of zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Meer over dit scenario, op deze pagina.

 

Rogier Tetteroo ?? @rogier_tetteroo @hildeniezen Fijn dat jullie er waren onze vorderingen te bekijken. Hilde Niezen ??????
Rogier Tetteroo ?? Martin Kraaijestein RT @rogier_tetteroo: @KraaijesteinM @WoonpartnersMH Mooi! Goed bezig ???? Woonpartners MH

Community 2030

Hieronder vindt u de directe linken naar meer informatie over onze community 2030 en het meerjarenbeleidsplan.