Huurbeleid

Op deze pagina treft u de uitwerking van het huurbeleid aan voor de huurperiode juli 2019 t/m juni 2020. In dit beleidsplan wordt eerst de landelijke ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de huurprijsstelling voor de komende beleidsperiode. In deze schets wordt ingegaan op de voor het huurbeleid relevante veranderingen in wet- en regelgeving, alsook worden de veranderingen in de voor het huurbeleid voor de beleidsperiode relevante kerncijfers toegelicht, waaronder uiteraard de door de minister geboden huurruimte. Woningcorporaties hebben nog steeds enige vrijheid voor het voeren van een eigen huurbeleid. Vervolgens worden de keuzes die Woonpartners daarin maakt nader toegelicht.

Dit huurbeleid is tot stand gekomen na overleg met de aan ons bedrijf verbonden huurdersorganisatie HRHM.