Activiteitenprogramma

Woonpartners Midden-Holland stelt jaarlijks een activiteitenprogramma op. Het activiteitenprogramma is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan. U leest de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende jaar in ons activiteitenprogramma 2020.

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders, waaronder huurders en externe relaties, meedenken over ons beleid voor de komende jaren. Heeft u suggesties? Dan kunt u die doorgeven via de onderstaande link:

Suggestie(s) voor het beleid van Woonpartners