Ga naar de inhoud

Op woensdag 3 juli 2024 vierde we samen met buurtbewoners en andere betrokkenen de oplevering van de nieuwbouwprojecten De Zilverreiger en De Goudplevier in Gouda Oost. De 61 sociale huurappartementen, werden in december 2023 en januari 2024 opgeleverd. De feestelijke opening met buren en betrokken partijen werd uitgesteld tot beter weer en de afronding van het omliggende terrein.  Ook op deze dag in juli, was goed weer niet verzekerd maar gelukkig klaarde het op en kon het fraaie gebied toch onder een voorzichtig zonnetje gepresenteerd worden aan de bewoners.  

Projectgebied en Ontwerp 

Het projectgebied, begrensd door de Van Heuven Goedhartsingel, Bunchestraat, Nansenstraat en Bernadottelaan, kreeg na de sloop van basisschool de Oostvogel en enkele woningen een nieuwe inrichting. Naast groenvoorzieningen en spelelementen werd een kleine hardloopbaan aangelegd. Het ontwerp kwam tot stand in coronatijd via digitale workshops met omwonenden en belanghebbenden. Deze sessies vormde een startpunt voor de landschapsarchitect bij de verdere uitwerking van het omgevingsontwerp door Arcadis. De aanleg is gedaan door Van Gelder.  

Bouw en Samenwerking 

Woonpartners en Van Wijnen Stolwijk tekenden op 21 juni 2021 de aannemingsovereenkomsten voor de bouw van huur- en koopwoningen. In het Middengebied werden 20 koopwoningen gerealiseerd en 17 rijwoningen aan de Van Heuven Goedhartsingel. Venster Architecten verzorgde het ontwerp. 

De buurt 

Het project biedt ruimte aan een verscheidene mensen waaronder de woongroep Gouda Up Wonen voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. De buurt speelde een centrale rol in alle stappen van het proces en met die reden is de oplevering gevierd met een buurtborrel waar ontmoeting en verbinding centraal stonden.  

Deze oplevering markeert een belangrijke mijlpaal voor Gouda Oost en draagt bij aan de wijkvernieuwing en verbetering.