Ga naar de inhoud

Vorige week  hebben Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en de Gemeente Gouda gezamenlijk een belangrijke stap gezet in de strijd tegen energiearmoede. In het Huis van de Stad in Gouda hebben zij het convenant bestrijding energiearmoede ondertekend waarmee zij inzetten om energiearmoede in de regio te bestrijden.

De directeur-bestuurders van Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen zijn enthousiast over de gezamenlijke doelstellingen en kijken ernaar uit om dit met elkaar op te pakken. “Energiearmoede is een probleem dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Door samen te werken met de gemeente en andere betrokken partijen kunnen we effectieve maatregelen nemen om onze huurders te helpen en tegelijkertijd bij te dragen aan de energietransitie,” aldus [Diederik Hommes Directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland].

Inhoud convenant

Het convenant omvat vooral kleinere initiatieven zoals het op kleine schaal verbeteren van de energie-efficiëntie van huurwoningen. Anne ter Steege, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen: “De kwaliteit van de woning waarin je woont is van grote invloed op fijn wonen en sterke wijken. We staan voor gelijke kansen en willen daarom met elkaar én met onze huurders werken aan het bestrijden van energiearmoede.” Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor bewoners met een laag inkomen en hoge energiekosten, om ervoor te zorgen dat niemand in de kou hoeft te zitten.

Duurzamer en socialer woonbeleid

Met de ondertekening van dit convenant zetten Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en de Gemeente Gouda een belangrijke stap in de richting van een duurzamer en socialer woonbeleid. De komende jaren zullen zij zich blijven inzetten om de doelen van het convenant te realiseren en energiearmoede structureel aan te pakken.