Per 1 januari 2022 wordt het onderhoud van de collectieve cv-installaties voor de huurders van Woonpartners Midden-Holland uitgevoerd door Breijer Centrale Verwarming. De overeenkomst is voor de duur van vijf jaren zodat de continuïteit gegarandeerd kan worden en betreft circa 1700 verhuureenheden. Huurders kunnen bij storingen 24/7 en alle dagen van het jaar rekenen op het aannemen en opheffen van eventuele problemen.

 

Het is belangrijk dat cv-installaties goed functioneren, aan de wettelijke eisen voldoen en dat het beheer goed geregeld is door een vakkundige specialist. Op die manier hoeven de huurders bij storingen niet te lang in de kou blijven zitten. In de overeenkomst is bijvoorbeeld -in navolging van de warmtewet- opgenomen dat de huurder binnen 4 uren na uitval van een cv-installatie kan rekenen op reparatie of een vervangende warmtebron.

In de loop van de tijd zijn er voor complexen verschillende soorten overeenkomsten afgesloten met telkens wisselende resultaat- en prijsafspraken. Door de contracten bij één partij aan te besteden, wordt de administratie eenvoudiger.

 

Woonpartners Midden-Holland wil hiermee met de opdrachtnemer komen tot een effectieve en efficiënte invulling van het onderhoud voor de cv-installatie. De samenwerking moet leiden tot: optimale bedrijfszekerheid van de cv-installatie en beschikbaarheid voor de huurder, beheersing van de kosten, minimale belasting voor het milieu door ondermeer het energiegebruik van de cv-installaties zoveel mogelijk te beperken en veiligheid voor gebruikers en onderhoudstechnici.

 

Oplopende energielasten

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder: “Door wederzijdse transparantie, proactief handelen van de opdrachtnemer en zorgvuldige registratie, informatie en communicatie van beide contractpartijen, gaan onze huurders beter geholpen worden. Zeker in deze tijd, waarbij de energieprijzen de pan uit rijzen is het belangrijk dat de installaties zo weinig mogelijk verspilde energie gebruiken. Onze huurders krijgen het steeds moeilijker om de total woonlasten op te hoesten. Alle beetjes die wij kunnen bijdragen, grijpen we dan ook met beide handen aan.”

 

In de overeenkomst met Breijer Centrale verwarming is afgesproken dat zij de installaties inspecteert, preventief onderhoud en storing onderhoud uitvoeren volgens de prestatieafspraken. Breijer Centrale verwarming is een resultaatgerichte organisatie en zal er alles aan doen om hun inspanningsverplichtingen na te komen.

Het planmatig vervangingsonderhoud behoort niet tot de scope van de overeenkomst. De intentie is wel om de samenwerking voor het planmatig vervangingsonderhoud met elkaar op te zoeken.

 

De huurders in de complexen met een collectieve cv-installaties zijn op de hoogte gebracht met een brief.

 

news-image_7669