"Rondom huren en huurwoningen speelt vsn alles. Als huurder is het belangrijk om scherp te blijven opletten dat de huurdersbelangen niet ondersneeuwen" zo begint Geert Boevink zijn column in het magazine 'Huurbelangen' van oktober 2021. Hij snijdt daarnaast nog onderwerpen aan als: het huurdersmanifest 2022, de rol van bewonerscommissies, het 'hete' hangijzer van de Verhuurderheffing en de huurtoeslagen-affaire.

Verder staat er o.a. nog een verslag in van de jaarvergadering, een interview over het Klant Contact Centrum van Woonpartners, een gesprek met de nieuwe bewoners van 'Slot Parkhoven' in Waddinxveen, een interview met Rachid El Ousrouti (lid van de Raad van Commisarissen sinds 1 juli jl.). Ook onderwerpen als schuld en armoede of klachtenafhandeling komen aan bod.

Met het lezen van het magazine, bent u op de hoogte van de laatste informatie.