Op donderdag 21 april 2022 is er gestart met de bouw van 20 appartementen in de middenhuur en 20 koopwoningen op de voormalige locatie van de C1000 en de Anne Frankschool aan de Dunantsingel in Gouda Oost. Het is tevens de start van een aaneenschakeling van meerdere projecten met diverse woningen in het Zuidelijk Stempel Oost, de voormalige Oostvogellocatie en de Van Heuven Goedhartsingel, die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Het gaat in totaal om nog eens 143 woningen waarvan 97 appartementen, 29 eengezinswoningen en 17 koopwoningen.

 

Wethouder Rogier Tetteroo gaf in aanwezigheid van huurderskoepel HRHM samen met Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Woonpartners MH en Herman Steenbergen, directeur van Van Wijnen Stolwijk een feestelijke invulling aan de werkzaamheden.

“Een heel mooi project voor Gouda, met betaalbare woningen met voldoende groen en parkeergelegenheid. Het is een van de projecten in Gouda Oost waar we samen met onze partners aan werken om de leefbaarheid te vergroten, de woningvoorraad aan te passen aan de gevraagde kwaliteit en een kwalitatieve verbetering in de wijk te realiseren.

Dat laatste niet alleen fysiek, maar ook sociaal en economisch. Onder andere door een gevarieerd aanbod van woningen met mogelijkheden voor zowel instroom als doorstoom naar een andere woning binnen het gebied” aldus de wethouder.

 

Differentiatie maakt een sterke wijk

Sinds de herontwikkelingsovereenkomst in 2010 en de realisatieovereenkomst in 2015 is er reeds veel geïnvesteerd in de ’groene wijk aan het water’. Merlien Welzijn spreekt over een volwaardige wijk, waar alles bij de hand is: een multifunctionele accommodatie, winkels voor dagelijkse boodschappen, veel groen en mogelijkheden om te spelen en te ontdekken. “We hebben al veel gerealiseerd in Gouda Oost maar we zijn absoluut nog niet klaar. De komende tijd bouwen we op vier locaties. Op de locatie van het Middengebied komen huurwoningen in de middenhuur en grondgebonden eengezinswoningen. Een noodzaak om ook deze woningzoekenden te helpen goed te wonen. Het is belangrijk om differentiatie in de wijk te hebben. Dat maakt de wijk sterk met allerlei bewoners. Ik denk dat de toekomstige bewoners van een ruim vierkamerappartement met balkon en zeker diegenen die het penthouse met dubbel balkon weten te bemachtigen, blij zullen zijn met hun mooie nieuwe woning”. De populariteit van Gouda Oost is hoog vanwege de kwaliteit van de woningen en de inzet van duurzaamheid bij de uitvoering. ”Met aandacht voor groen, zelfs tot op het dak, de ecologische oevers, woningen met bodemwarmte en goede isolatie hebben we een prachtig aanbod voor de toekomst”.

 

Gaaf!

Herman Steenbergen heeft er maar één woord voor, maar wel vijfmaal onderbouwd.

“Gaaf dat we dit project ook met Woonpartners kunnen doen. Dat doen we al ruim 10 jaar en de samenwerking verloopt steeds beter. Ook gaaf dat we weer in Gouda staan, het voelt als onze achtertuin met alle projecten die we mogen uitvoeren”.

Dat Van Wijnen een vervolg kan geven aan de ontwikkeling van Gouda Oost is zeker gaaf, aangezien ze ook de Leo Vroman- en Georgine Sanderstoren gerealiseerd hebben.

“De 4e gaaf gaat uit naar de samenwerking met architect Richard van Tiggele die voor het ontwerp tekende. Heel karakteristiek is de uitvoering in baksteen”

Als laatste kreeg de zon nog de stempel van gaaf, want dat er weer een feestelijk moment kon gevierd worden met de betrokkenen, was weer lang geleden.

 

Vanaf september 2021 is het plangebied bouwrijp gemaakt. De bouw van de appartementen is gestart en die van de koopeengezinswoningen is gepland in de 1e helft van 2023. De oplevering van de appartementen en eengezinswoningen vindt rond de zomer van 2023 plaats. Voor de huurwoningen kunnen kandidaten zich nog niet inschrijven. Drie tot zes maanden vóór aanvang van de huur start Woonpartners met het verhuurproces.

news-image_8317
news-image_8316
news-image_8314
news-image_8324
news-image_8323
news-image_8322
news-image_8320
news-image_8318
news-image_8321
news-image_8334
news-image_8333
news-image_8331
news-image_8330
news-image_8329