Voorwaarden en kortingsregeling

Huurders van Woonpartners kunnen voordelig een huurwoning van Woonpartners kopen.

Woonpartners verkoopt een deel van haar sociale huurwoningen.

Een overzicht van complexen waarvoor dit geldt, vindt u hier. Wanneer de voor verkoop in aanmerking komende woningen niet door de huurders worden gekocht, worden deze woningen bij beëindiging van de huurovereenkomst voor verkoop op de vrije markt via makelaars aangeboden.

Woonpartners vindt het belangrijk een bredere keuzemogelijkheid te bieden aan onze klanten, zodat naast het 'traditionele' huren ook het kopen van een woning in een betaalbare prijsklasse mogelijk is. Bovendien blijft de vraag naar koopwoningen hoog. Met de opbrengsten uit de verkoop heeft Woonpartners de financiële middelen in handen om de herstructurering van wijken, modernisering en nieuwbouw te realiseren. Tevens vindt Woonpartners dat verkoop van woningen een positief effect zal hebben op de leefbaarheid in de wijken. Aantrekkelijke korting!

Kortingsregeling

Om het kopen extra aantrekkelijk te maken komt Woonpartners haar huurders financieel tegemoet door het geven van een korting op de aankoopsom. Deze korting is gekoppeld aan het aantal jaren dat de huidige woning van Woonpartners is gehuurd en kan oplopen van 1-10%. Hoeveel korting uiteindelijk kan worden verkregen is dus afhankelijk van de woonduur. Bij het bepalen van de verkoopprijs van de huurwoningen wordt de taxatie van een onafhankelijk taxateur in belangrijke mate betrokken. Bij kopen met korting wordt een antispeculatiebeding opgenomen voor de duur van 5 jaar.

Geïnteresseerd?

Als uw interesse is gewekt en u denkt erover uw eigen woning of een andere woning te kopen, dan vindt u hiernaast de benodigde informatie om u verder te kunnen oriënteren. Wilt u blijven huren dan bent en blijft u een belangrijke klant van Woonpartners Midden-Holland en zijn wij u zo goed mogelijk van dienst!

Uitgebreide brochure

In de brochure Als huurders willen kopen van Woonpartners treft u meer informatie aan over deze kortingsregeling en het verkooptraject. U kunt deze brochure in pdf downloaden. Ook kunt u deze brochure opvragen bij één van onze vestigingen.