Urgentie

Heeft u om sociale of medische redenen dringend een (andere) woning nodig dan kunt u een sociale of medische urgentie aanvragen. Met een urgentie heeft u gedurende één jaar voorrang op andere woningzoekenden. Meer informatie over de procedure vindt u hieronder. Voor een financiële urgentie kunt u terecht bij het gemeentehuis van uw woonplaats.

Procedure urgentie aanvraag

Een woningzoekende kan een urgentieverklaring aanvragen indien hij/zij minimaal 18 jaar is, staat ingeschreven bij WoningNet en aan één of meer van de onderstaande urgentienormen voldoet:

 • medische gronden
 • gedwongen verlaten van de woning bij calamiteit
 • echtscheiding/beëindiging samenwoning, aanvrager niet ouder dan 36 jaar in combinatie met het hebben van minderjarige kinderen. Bij een verbroken samenwoning dient u aan te tonen dat u tenminste één jaar onafgebroken heeft samengewoond. Een urgentie kan alleen worden aangevraagd als u in het bezit bent van het eindvonnis van de rechtbank of het verzoekschrift aan de rechtbank. Het verzoek om een urgentieverklaring moet binnen drie maanden na de echtscheiding/ beëindiging samenwoning ingediend worden.
 • geweld of bedreiging
 • bijzondere groepen.

Doe de urgentietoets om in te schatten of u recht heeft op urgentie.

Geen urgentie mogelijk

Een urgentieverklaring wordt in de regel niet verstrekt als er geen direct verband is tussen de problematiek en de woning. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

 • burenruzie
 • een slechte buurt
 • vochtproblemen en dergelijke gebreken aan de woning.
 • echtscheiding/beëindiging samenwoning zonder minderjarige kinderen of als de aanvrager ouder is dan 36 jaar.

Hoe en waar vraagt u een urgentie aan?

Woont u in de gemeente Zuidplas of Boskoop? Dan kunt u een urgentie bij de betreffende gemeente aanvragen.

Woont u in de gemeente Gouda of Waddinxveen dan maakt u een afspraak met één van onze verhuurmedewerkers in de vestiging waarvan u huurt. Zij kunnen u de procedure uitleggen en geven u de aanvraagformulieren mee. Indien u op dit moment een woning bij Mozaïek Wonen huurt, moet u bij Mozaïek Wonen urgentie aanvragen. Adres: Bachstraat 1 in Gouda. Telefoonnummer 0182- 69 29 69.

Kosten

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring worden behandelingskosten in rekening gebracht. De drie gemeenten hanteren verschillende tarieven. U betaalt de kosten vooraf per pin op het kantoor van Woonpartners.

Waddinxveen

 • sociale urgentie € 66,20 (prijspeil januari 2016)
 • medische urgentie € 211,43 (prijspeil januari 2016)

Gouda

 • sociale urgentie € 69,35 (prijspeil januari 2016)
 • medische urgentie € 69,35 (prijspeil januari 2016)

Zuidplas

 • In de gemeente Zuidplas zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een urgentie.

Alphen aan de Rijn

Hoe gaat het daarna verder?

Als de aanvraag compleet is, stuurt de medewerker van Woonpartners de volledige aanvraag met alle bewijsstukken naar een onafhankelijke instantie. Deze instantie nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek. De instantie brengt daarna advies uit aan Woonpartners Midden-Holland. Dit duurt circa zes weken.

Urgentie toekenning of afwijzing

Als de instantie u een urgentie toekent wordt door hen een zogenaamd zoekprofiel vastgesteld, waarbij de verlichting of oplossing van het probleem voorop staat. Bij urgentieverlening wordt dus geen rekening gehouden met woonwensen.

U ontvangt schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Wat als ik een woning weiger of na een jaar nog geen woning heb?

Met urgentie mag u één keer een woning weigeren. Indien u voor de tweede maal besluit om van een woningaanbieding af te zien, dan wordt de urgentie ingetrokken.

Heeft u na een jaar zelf nog geen geschikte woning gevonden, dan zullen wij voor u gaan bemiddelen en u een eenmalig aanbod doen. Als u dit aanbod weigert, wordt uw urgentieverklaring ook ingetrokken.

Bezwaar

Is uw urgentieaanvraag afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn u dit kunt doen, staat in de afwijzingsbrief vermeld.