Onderhoudsprojecten 2022

Woonpartners voert regelmatig onderhoud uit in haar bezit. Zo zorgen we er voor dat iedereen schoon, heel en veilig blijft wonen. Een overzicht van alle grootonderhoudsprojecten (GO) met meerdere maanden of jaren in voorbereiding en in uitvoering, treft u hieronder aan. Tevens heeft u ook een overzicht van de planmatig onderhoudwerkzaamheden voor het komende jaar.

Veelgestelde vragen

Woonpartners heeft als een van de speerpunten in haar beleid het goed isoleren van de woningen. Dit valt onder groot onderhoud en wordt per complex aangepakt. Zodra de planning voor een complex woningen is gemaakt, worden de huurders geïnformeerd.

Goed ventileren betekent dat het vocht naar buiten kan. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk de ventilatieroosters en ramen. Zorg dat vocht altijd naar buiten kan en verse lucht naar binnen. Zet tijdens het douchen en koken de mechanische ventilatie op de hoogste stand. Laat de mechanische ventilatie nog ongeveer 20 minuten aanstaan na het koken en douchen.