Huurverhoging en servicekosten

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huuraanpassing plaats. Alle huurders ontvangen hier voor 1 mei 2021 een bericht over.

Geen verhoging voor sociale huurwoningen

De huur van alle sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd.


Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Net als voorgaande jaren maken wij geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging.


Servicekosten en stookkosten

Huurders die in hun complex te maken hebben met service- en/of stookkosten krijgen ook een bericht over de jaarlijkse afrekening.


Uitzonderingen

Woningen in de vrije sector, bedrijfs-, maatschappelijk- en zorgvastgoed en de parkeergelegenheden krijgen wel te maken met een huurverhoging.

Veelgestelde vragen

De huren voor de sociale huurwoningen worden dit jaar ‘bevoren’. Alleen voor de verrekenbare servicekosten kan een verhoging van toepassing zijn.

Er zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:

  • Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens waarbij contractueel is afgesproken dat de huur stijgt volgens een prijsindex: maximaal 1,6%.
  • Al het maatschappelijke & overig vastgoed: 1,4%
  • Garages/bergruimtes: 1,4%

Meer informatie over ons huurbeleid vindt u in ons huurbeleidsplan.

Het percentage huurverhoging voor de vrije sector woningen is dit jaar tussen 1,1% tot 2,4%.  Dit hangt af van de afstand van de huidige nettohuur tot de maximale huurprijs.

U kunt het percentage terugvinden in de aankondigingsbrief.

Nee, Woonpartners past ook dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Ontvangt u huurtoeslag? Woonpartners Midden-Holland geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past niet direct uw toeslag aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 2021 ontvangt u de definitieve berekening waarin de huurverhoging is verwerkt. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de huurtoeslag.

Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen wanneer u huurtoeslag krijgt. Hier kunt u ook een berekening uitvoeren.

Komt de huur na de huurverhoging van 1 juli 2021 boven de liberalisatiegrens uit? En heeft u op dit moment huurtoeslag? Dan is er sprake van een ‘verworven recht’ en behoudt u uw huurtoeslag voor het gedeelte tot de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens is per 1 januari 2021 bepaald op €752,33. Over het bedrag daarboven ontvangt u geen huurtoeslag meer.

De huur van uw woning mag niet boven de huurprijsgrens (= maximaal redelijke huur) uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning. Hiervoor geldt het puntensysteem ofwel woningwaarderingsstelsel.

De woningwaardering vindt u op de achterzijde van de bijlage die u bij de aankondiging van de huurverhoging ontvangt of heeft ontvangen.

Voor de woningwaardering wordt er gekeken naar het totale oppervlakte van de woning. Waarschijnlijk was uw woning voorheen een driekamer woning en klopt het totaal oppervlak wel.

Als de kale (netto) huur van uw huurwoning onder de € 752,33 per maand is, huurt u een woning in de sociale sector.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2021, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Woonpartners neemt dan contact met u op.

Bent u na de uitleg van Woonpartners nog steeds niet akkoord met de nieuwe huurprijs? Dan vraagt Woonpartners de huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijsaanpassing. Aan het voorleggen van een uitspraak zijn kosten verbonden. De huurder betaalt deze kosten à €25,-- als hij niet in gelijk wordt gesteld.

Lees hier meer over de huurcommissie, meer informatie een het bezwaar lees u hier.

Dat kan verschillende redenen hebben. Uw huur kan bijvoorbeeld geharmoniseerd zijn. Dat wil zeggen dat de huurprijs bij de ingangsdatum van de huurovereenkomst is aangepast. Indien voor beide woningen eenzelfde maximaal redelijke huur geldt, zal de huur van de woning van uw buurman op een gegeven moment gelijk zijn aan de huur van uw woning.

Nee, de automatische afschrijving past Woonpartners automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Er worden geen vooraankondigingen gestuurd!

Ja, een periodieke overschrijving moet u zelf regelen bij uw bank.

U moet het huurverhogingvoorstel met nieuwe huurprijs aan de Sociale Dienst doorgeven, zodat deze het over te maken bedrag kan aanpassen.

De eindafrekening servicekosten wordt vóór 1 juli 2021 verstuurd. Het nieuwe voorschot servicekosten is in overleg met de bewonerscommissie vastgesteld.

De afrekening van de stookkosten zit verwerkt in de afrekening servicekosten dus u krijgt  maar één bedrag terug of moet  maar één bedrag bijbetalen.

Vragen over het aflezen van de meters of over de afrekening van de stookkosten moeten in eerste instantie altijd schriftelijk naar de serviceafdeling van Techem Energy Services afd. afrekeningen klantenservice@techem.nl of Postbus 2152, 4800 CD Breda. Onder vermelding van het objectnummer.

 

Woont u in de Zuidrandflat (De la Reylaan) dan kunt u voor vragen over de afrekening stookkosten bellen met de firma Brunata, telefoon 0515 575 222. Voor vragen over de werking van de warmtemeters kijk op de website www.brunata.nl.

Voor alle overige vragen over de afrekening servicekosten (bijv. alg. verlichting, tuinonderhoud, schoonmaakkosten)  kunt u een mail sturen naar: info@woonpartners-mh.nl Uw vraag wordt afgehandeld door één van de woonconsulenten.

Voor een betalingsregeling voor bijbetalen servicekosten kunt u contact opnemen met  één van onze medewerkers incasso.

Wij verzoeken u dit schriftelijk door te geven o.v.v. naam, adres en oude en nieuwe bankrekeningnummer.

Dat zijn de warmte verliezen van de leidingen die van de ketel naar de woning lopen. Afhankelijk van de grootte van de woning/woningoppervlak betaalt u als huurder mee aan dit verbruik.

Dit is uw individuele verbruik. Het verbruikt wordt met de meters op de radiatoren gemeten.

Via de warmteafgifte van de leidingen profiteert u toch van wat warmte. U betaalt afhankelijk van de grootte van uw woning/woningoppervlak mee aan warmte via leidingafgifte.