Huurverhoging en servicekosten

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huuraanpassing plaats. Alle huurders ontvangen hier voor 1 mei 2022 een bericht over. 
 
Maximaal 2,3% huurverhoging voor sociale huurwoningen 

De huur van de sociale huurwoningen worden dit jaar met maximaal 2,3% verhoogd. Alle huurders krijgen per brief uitleg over de huuraanpassing. Daarin lezen ze terug wat de aanpassing voor hen betekent.   

 
Geen inkomensafhankelijke huurverhoging 

Net als voorgaande jaren maken wij geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

 
Servicekosten en stookkosten 

Huurders die in hun complex te maken hebben met servicekosten en/of kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit krijgen later een bericht over de jaarlijkse afrekening. Dit bericht komt uiterlijk voor 1 juli 2022.  

 
Uitzonderingen 

Woningen in de vrije sector, bedrijfs-, maatschappelijk- en zorgvastgoed en de parkeergelegenheden krijgen te maken met een ander % huurverhoging. Dit is afhankelijk van het type object en de contractafspraken. De persoonlijke situatie staat uitgelegd in de brief met huuraanpassing.  

Veelgestelde vragen

Woonpartners heeft een vast contract voor 3 jaar, dat loopt van 1-1-2020 t/m 31-12-2022. 

Zodra er nieuwe contracten worden afgesloten, weten wij meer over de nieuwe tarieven. Wij doen er alles aan onze huurders daar zo goed mogelijk over te informeren.

De huren voor de sociale huurwoningen stijgen dit jaar met maximaal 2,3%. U kunt het percentage terugvinden in de aankondigingsbrief.

Meer informatie over ons huurbeleid vindt u in ons huurbeleidsplan.

De huren voor de woningen in de vrije sector stijgen dit jaar met maximaal 3,3%. U kunt het percentage terugvinden in de aankondigingsbrief. 

Nee, Woonpartners past ook dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Ontvangt u huurtoeslag? Woonpartners Midden-Holland geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past niet direct uw toeslag aan. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 2022 ontvangt u de definitieve berekening waarin de huurverhoging is verwerkt. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de huurtoeslag. 

Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen wanneer u huurtoeslag krijgt. Hier kunt u ook een berekening uitvoeren.

Komt de huur na de huurverhoging van 1 juli 2022 boven de liberalisatiegrens (vrije sector) uit? En heeft u op dit moment huurtoeslag? Dan is er sprake van een ‘verworven recht’ en behoudt u uw huurtoeslag voor het gedeelte tot de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens (grens naar vrije sector woning) is per 1 januari 2022 bepaald op € 763,47. Over het bedrag daarboven ontvangt u geen huurtoeslag meer. 

De huur van uw woning mag niet boven de huurprijsgrens (= maximaal redelijke huur) uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning. Hiervoor geldt het puntensysteem ofwel woningwaarderingsstelsel.

De woningwaardering vindt u in de bijlage die u bij de aankondiging van de huurverhoging heeft ontvangen.

Voor de woningwaardering wordt er gekeken naar het totale oppervlakte van de woning. Waarschijnlijk was uw woning voorheen een driekamer woning en klopt het totaal oppervlak wel.

Als de kale (netto) huur van uw huurwoning onder de € 763,47 per maand is, huurt u een woning in de sociale sector.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2022, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Woonpartners neemt dan contact met u op.

Bent u na de uitleg van Woonpartners nog steeds niet akkoord met de nieuwe huurprijs? Dan vraagt Woonpartners de huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijsaanpassing. Aan het voorleggen van een uitspraak zijn kosten verbonden. De huurder betaalt deze kosten à €25,-- als hij niet in het gelijk wordt gesteld.

Lees hier meer over de huurcommissie, meer informatie over een bezwaar maken lees u hier.

Dat kan verschillende redenen hebben. Uw huur kan bijvoorbeeld geharmoniseerd zijn. Dat wil zeggen dat de huurprijs bij de ingangsdatum van de huurovereenkomst is aangepast. Indien voor beide woningen eenzelfde maximaal redelijke huur geldt, zal de huur van de woning van uw buurman op een gegeven moment gelijk zijn aan de huur van uw woning.

Nee, de automatische afschrijving past Woonpartners automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het voorstel voor de huurverhoging geldt als vooraankondiging voor de aanpassing van de automatische afschrijving.

Ja, een periodieke overschrijving moet u zelf regelen bij uw bank.

U moet het huurverhogingvoorstel met nieuwe huurprijs aan de Sociale Dienst doorgeven, zodat deze het over te maken bedrag kan aanpassen.