Woonconsulenten & Opzichters

Ons team is actief in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas (Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht) en Alphen aan den Rijn (Boskoop).

De woonconsulenten zijn uw aanspreekpunt in de wijk. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de klantcontacten, bewonersparticipatie, communicatie, beleidsontwikkeling en wijk- en buurtbeheer. Belangrijk is om een goed netwerk met de ketenpartners op te bouwen en te onderhouden.

Voor het verzorgen van het dagelijks beheer van onze wooncomplexen hebben we huismeesters en opzichters in onze wijken, zodat de leefbaarheid in uw buurt zo optimaal mogelijk blijft.

Wie uw aanspreekpunt is in uw wijk, kunt u in onderstaand schema aflezen:

 Functie

 Naam

 Werkgebied

 Woonconsulenten

Isolde Borkes

Alphen aan den Rijn: Boskoop
Gouda: Lekkenburg, Plaswijck, Gouda Noord, Goudse Hout
Waddinxveen: Zeeheldenwijk, Burg-Centrum
Zuidplas: Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk

Ilona Elmendorp

Waddinxveen: Triangel, Centrum, Groenswaard, Bomenwijk, woonwagens
 

Carin Westerbos

Gouda: Kort Haarlem, Goverwelle, Westergouwe, Bloemendaal
Waddinxveen: Zuidplas
Zuidplas: Moordrecht

Stephan Hermenet

Gouda: Binnenstad, Korte Akkeren
Waddinxveen: Victorwijk, Oostpolderwijk, Oranjewijk, Vondelwijk

 Opzichters

Ronald de Jong

Gouda: Korte Akkeren, Vogelbuurt, Westergouwe
Waddinxveen: Bomenwijk, Zuidplas
Zuidplas: de kernen Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen

Jan Schouten

Waddinxveen: Groenswaard, Oranjewijk, Vondelwijk, Zeeheldenwijk, Oostpolderwijk en Waddinxveen-Zuid
Alphen aan den Rijn: Boskoop

Jan Buijs

Gouda: overige wijken

 Huismeesters

Jan Willem Smit

Gouda: Ouverturelaan, Willensplein, Middenmolenplein en Middenmolenlaan, Telderstoren, Georgina Sanderstoren, Leo Vromantoren, Uiverplein, Kon. Wilhelminaweg (flat)

Jamal el Mahjoubi

Gouda: Lekkenburg, Rutgerstraat, Wilsonplein
Moordrecht: Brinkhorst

Ard van Tol

Gouda: Zuidrandflat

Gerben Enderman

Gouda: v/d Puttestraat (aanleunwoningen), Achterwillens, Dunantsingel, Bleysstraat, Callicarpa, Kazernestraat, Oranjerie
Waddinxveen: Centrumplan, Wingerd, Groenswaard (bij incidenten)