Woonconsulenten & Opzichters

Ons team is actief in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas (Zevenhuizen en Moerkapelle) en Alphen aan den Rijn (Boskoop).

De woonconsulenten zijn uw aanspreekpunt in de wijk. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de klantcontacten, bewonersparticipatie, communicatie, beleidsontwikkeling en wijk- en buurtbeheer. Belangrijk is om een goed netwerk met de ketenpartners op te bouwen en te onderhouden.

Voor het verzorgen van het dagelijks beheer van onze wooncomplexen hebben we huismeesters en opzichters in onze wijken, zodat de leefbaarheid in uw buurt zo optimaal mogelijk blijft.

Wie uw aanspreekpunt is in uw wijk, kunt u in onderstaand schema aflezen:

 Functie

 Naam

 Werkgebied

 Woonconsulenten

Antoinette Izeboud

Waddinxveen: Groenswaard II en III, Oranjewijk, Vondelwijk en de woonwagenlocaties Meteorenweg en Pater Jornaweg (Waddinxveen)

Els van Alphen

Alphen aan den Rijn: Boskoop
Gouda: Oud-Achterwillens
Zuidplas: de kernen Zevenhuizen en Moerkapelle

Sandra Stevens

Gouda: Vogelbuurt

Anne Vreeman

Waddinxveen: Bomenwijk, Centrumplan, Oostpolderwijk, Triangel, Zeeheldenwijk, Zuid, Zuidplas

Carin Westerbos

Alle seniorencomplexen in Gouda en gemeente Zuidplas

Merel van Steenbergen

Waddinxveen: Groenswaard I
Gouda: Korte Akkeren, Gouda-Noord, Goverwelle, Kort Haarlem, Nieuwe Park en Kadebuurt

Henry ten Zijthoff

Gouda: Gouda-Oost en Binnenstad.

 Opzichters

Jan Buijs

Gouda: Gouda-West en Gouda Centrum
Mesut Bakay Gouda: overig wijken
Waddinxveen: Oostpolderwijk en Waddinxveen-Zuid

Ronald de Jong

Waddinxveen: Zuidplas, Bomenwijk
Gouda: Korte Akkeren, Vogelbuurt, Westergouwe
Zuidplas: de kernen Zevenhuizen en Moerkapelle

Jan Schouten

Waddinxveen: Groenswaard, Oranjewijk, Vondelwijk, Zeeheldenwijk
Alphen aan den Rijn: Boskoop

 Huismeesters

Jan Willem Smit

Gouda

Lenneke van der Hoeven

Gouda: Zuidrandflat

Jamal el Mahjoubi Gouda: Leckenborch

Ard van Tol

Gouda: Zuidrandflat
Waddinxveen: Centrumplan