Regels onderhoud werkzaamheden

Iedere woning heeft onderhoud nodig. Een deel van dit onderhoud neemt Woonpartners voor haar rekening, een deel is de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit is in de wet geregeld.

Woonpartners Midden-Holland  maakt onderscheid in:

  • groot onderhoud
  • huurdersonderhoud
  • onderhoud na schade

Groot onderhoud

Bij groot onderhoud gaat het onder meer om schilderbeurten van de buitenkant, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook als er woningonderdelen ten gevolge van veroudering en slijtage vervangen moeten worden, valt dit onder groot onderhoud. Dit gebeurt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland.

Dubbel glas

Het vervangen van enkel glas naar dubbel glas wordt alleen gedaan bij planmatig onderhoud.

Huurdersonderhoud

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van kleine en dagelijkse reparaties. In de brochure Onderhouds-ABC staat welk onderhoud Woonpartners Midden-Holland  uitvoert en welk onderhoud de huurder zelf moet verrichten. Als u wijzigingen in de woning hebt aangebracht, dan bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Woonpartners Midden-Holland  biedt haar huurders met het Service-Plus abonnement de mogelijkheid om een groot deel van het zogenaamde huurdersonderhoud af te kopen.

Een deel van het huurdersonderhoud is bij een aantal woningcomplexen van Woonpartners Midden-Holland ondergebracht in de servicekosten.

Het pakket aan servicekosten bestaat uit:

  • schoonmaak en onderhoud van algemene ruimten (trappenhuizen en liften) en glasbewassing
  • onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken
  • kosten van de huismeester
  • kosten van de algemene verlichting
  • stookkosten van de collectieve verwarming.

De volgende huurdersonderhoudswerkzaamheden zijn voor alle huurders van woningen van Woonpartners Midden-Holland ondergebracht in de servicekosten:

  • glasverzekering
  • rioolontstopping en dakgotenreiniging

Onderhoud na schade

Als er door uw schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik schade ontstaat in of aan de woning, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Ook dat is vastgelegd in de wet en in onze algemene huurvoorwaarden.

Schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden of overmacht (zoals bijvoorbeeld storm of brand) komt voor rekening van Woonpartners Midden-Holland. Wij hebben daarvoor een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt geen water-, rook- en andere schade aan de inboedel die het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand, of ernstige onvoorziene lekkage. Dergelijke schade wordt dus nooit door Woonpartners Midden-Holland vergoed. U moet daarvoor zelf een inboedelverzekering afsluiten.

Inboedelverzekering

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe eigen keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering, want Woonpartners Midden-Holland vergoedt in geval van schade alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.

Zelf een onderhoudsbedrijf inschakelen

Wie zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie te verrichten (zonder overleg met ons) moet ook zelf de rekening betalen. Wij adviseren u dan ook om u goed op de hoogte te stellen van de bepalingen rondom reparatieverzoeken en onderhoud van de woning, zoals vermeld in onze algemene huurvoorwaarden.

De kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij de veroorzaker of daarvoor aansprakelijke persoon in rekening brengen. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Vooral als de reparatie 's avonds, 's nachts of in het weekend moet worden uitgevoerd.