Woonvoorzieningen (WMO)

Wat is een woningaanpassing?

Met een woningaanpassing wordt het aanbrengen van veranderingen, voorzieningen of hulpmiddelen in de woning bedoeld, die op grond van mindere validiteit nodig zijn. Wanneer u bijvoorbeeld slecht ter been raakt, is het misschien noodzakelijk dat er een traplift in de woning wordt geplaatst. Andere voorbeelden zijn een verhoogde toiletpot, een douchezitje, beugels of het verwijderen van drempels in uw woning. Ook aanpassingen die gemaakt moeten worden voor een goed en veilig gebruik van uw scootmobiel vallen hieronder. De aanvraagprocedure voor voorzieningen loopt altijd via het Sociaal Team van de gemeente waar u woont. Het Sociaal Team gaat met u in gesprek over de mogelijkheden.

Beoordeling van aanvraag

Woningaanpassingen worden door de gemeente beoordeeld en gesubsidieerd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Houdt u er rekening mee dat er voor de woningaanpassing(en) een eigen bijdrage gevraagd wordt. Wanneer het Sociaal Team besluit dat de aangevraagde aanpassing noodzakelijk is, worden de aanpassingen geplaatst door Woonpartners Midden-Holland.

Aanvraag indienen

Voor het indienen van verzoeken kunt contact opnemen met het Woonpartners Midden-Holland. Meer informatie vindt u ook in onze brochure Zelf klussen en verbouwen.