Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. Deze wet beschermt de consument tegen hoge energiekosten. De wet geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming. Dit betekent dus veranderingen voor u als huurder en voor ons als uw verhuurder. De nieuwe wet betekent dat wij gezien worden als uw leverancier van warmte. In deze nieuwe situatie wordt ons als corporatie gevraagd om warmte af te rekenen op basis van werkelijk geleverde energie (Giga-Joules).

Wat betekent dit dan eigenlijk?

Huurders tekenen naast de huurovereenkomst een overeenkomst warmtelevering met de bijbehorende leveringsvoorwaarden warmte.

Op de volgende website vindt u meer informatie over de wet: http://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/warmtewet

Voor de warmtelevering door Woonpartners gelden algemene en aanvullende voorwaarden. Wilt u die inzien? Klik dan op onderstaande PDF's.

algemene leveringsvoorwaarden.pdf
aanvullende voorwaarden.pdf

Om deze bestanden te openen, heeft u een versie van Acrobat Reader nodig. Mocht het openen van deze documenten voor u een probleem opleveren, dan kunt u een afgedrukt exemplaar van de algemene en aanvullende voorwaarden bij ons opvragen.