Huurverhoging (2020) en afrekening servicekosten (2019)

Huurverhoging

Jaarlijks ontvangen de huurders van Woonpartners Midden-Holland een brief met daarin de huurverhoging voor periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

Woonpartners streeft ernaar om de huurverhoging voor alle huurders zo laag mogelijk te houden, maar dat is niet voor elke huurder gelijk. Het huurverhogingspercentage voor 2020 is bepaald op basis van de huidige nettoprijs in verhouding tot de maximale huurprijs van de woning. Het is de kwaliteit van de woning die de huurprijs bepaalt en die is niet inkomensafhankelijk. Het is dus mogelijk dat uw buurman een ander percentage heeft dan u. Wellicht heeft uw buurman dan een hogere of lagere huurprijs de afgelopen periode betaald dan u. In verband met de coronacrisis is het huurverhogingspercentage gemiddeld 1% lager vastgesteld.

Wilt u meer informatie; op de website staan de meest gestelde vragen met een eenvoudig antwoord.

 

Servicekosten

Naast de huur betaalt u elke maand een voorschot voor de servicekosten. Deze betaalt u onder andere voor diensten als glasverzekering, rioolonderhoud en schoonmaak in algemene ruimtes.

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de betaalde voorschotten en de werkelijk gemaakte servicekosten. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke servicekosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

De eindafrekening vindt plaats vóór 1 juli aanstaande. U ontvangt een brief met een overzicht van diensten waarvoor u heeft betaald.

Heeft u op het moment van deze afrekening een betaalachterstand, dan verrekenen we het te ontvangen bedrag met de nog openstaande betaling. Wanneer u maar een deel van het jaar een woning huurt betaalt u alleen servicekosten over die periode.

Heeft u vragen over de eindafrekening? Zie hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

Aanpassen voorschotten

We proberen voorschotten zo te berekenen dat u niets hoeft bij te betalen. Per jaar bekijken we of aanpassingen nodig zijn. Elektrakosten kunnen bijvoorbeeld veranderen door schommelende energieprijzen. Mocht er een aanpassing in de voorschotten nodig zijn, dan doen we dit zoveel mogelijk met de jaarlijkse huurverhoging.

 

Bewonerscommissie

Als er een bewonerscommissie actief is binnen uw complex dan heeft deze commissie inzage gehad in de afrekening.