Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met de jaarlijkse huurprijsaanpassing van 1 juli?

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken:

  • het percentage van de huurprijs klopt niet (In 2016 mag uw huur met maximaal 2,1% stijgen). Als u veel verdient, mag er nog een inkomensafhankelijke verhoging bovenop.
  • de huurprijs komt door de huurprijsaanpassing boven de maximaal toegestane huurprijs
  • de huurprijsaanpassing is verkeerd gemeld of er staan fouten in
  • de huurprijs is door de Huurcommissie na een bezwaarprocedure verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn, die nog niet zijn verholpen
  • binnen 24 maanden wordt de huur meer dan twee keer verhoogd, maar er is niets aan de woning verbeterd
  • er is sprake van een all-in prijs

In alle andere gevallen heeft het geen zin om bezwaar te maken.

Hoe maakt u bezwaar?

U moet schriftelijk bezwaar maken tegen de nieuwe huurprijs. U kunt een brief schrijven en sturen naar Woonpartners. Dit kan tot één dag voordat de nieuwe huur ingaat. U kunt het beste zelf ook een kopie bewaren van uw bezwaarschrift.  Meer informatie  kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl, hier kunt u ook een voorbeeldbrief downloaden.

U heeft geen bezwaarschrift ingediend

Als u geen bezwaar maakt of als u het bezwaar te laat inlevert, moet u gewoon de nieuwe huurprijs gaan betalen.

U heeft wel (op tijd) een bezwaarschrift ingediend

Wij nemen contact met u op om het samen eens te worden over de nieuwe huurprijs. Komen we er samen niet uit? Dan wordt de Huurcommissie ingeschakeld om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijsaanpassing. De huurder en de verhuurder moeten hier voor betalen. De kosten voor de huurder zijn €25,-.