Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Woonpartners Midden-Holland heeft vanaf 1996 een fors deel van haar (nieuwbouw) woningvoorraad voorraad aangepast, zodat deze woningen voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Zo werkt Woonpartners mee aan het terugdringen van het aantal woninginbraken en worden woningen én wijken veiliger. Dit past ook binnen de afspraken met de gemeenten in ons werkgebied.

Voor u als huurder heeft de beveiliging van uw woning met het PKVW diverse voordelen:

  • bewoners van PKVW-woningen voelen zich veiliger
  • de kans op inbraak of poging daartoe wordt kleiner
  • door verplichte rookmelders wordt bij brand eerder gewaarschuwd
  • de meeste verzekeraars geven een korting op de premie voor de    inboedelverzekering (vaak 10% tot max. 20% korting, dit komt neer op ongeveer € 10,- tot € 30,- per jaar).

In de afgelopen jaren heeft het PKVW zich verder ontwikkeld en zijn een aantal zaken gewijzigd. Per 1 augustus 2011 is het PKVW opnieuw vastgelegd in twee afzonderlijke handboeken voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Voor meer informatie over de maatregelen, eisen en aanbevelingen, zie: www.politiekeurmerk.nl of  www.hetccv.nl