Legionella

Risico op legionella groei voorkomen? 7 tips!

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Dit is een longaandoening, waar met name mensen met een verminderde weerstand zelfs aan kunnen overlijden. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. Hieronder geven we 7 tips om een infectie met deze bacterie te voorkomen. Tips voor in uw (huur)woning, maar ook daarbuiten.

1) Douche

Water met legionella wordt pas gevaarlijk als het verneveld wordt, bijvoorbeeld in de douche. U kunt veilig douchen als de temperatuur van het douchewater in uw warmwatertoestel afgesteld is op minimaal 55°C, maar als dit bij uw toestel mogelijk is liever nog op minimaal 60°C. Een boiler kunt u het beste instellen op een temperatuur van minimaal 60°C. Bij een temperatuur van 66°C gaat de bacterie binnen 2 minuten dood.

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan kan de bacterie (indien aanwezig) zich vermenigvuldigen in het stilstaande water in de leidingen. Laat bij thuiskomst bij alle tappunten het koude en warme water een paar minuten stromen. Verlaat voor de zekerheid even de ruimte.

2) Tuinslang

U kunt een tuinslang beter leeg bewaren.

Is uw tuinslang aangesloten op een koudwaterkraan? Dan is het risico op een legionellabesmetting over het algemeen klein. Zelden zal de temperatuur in een dergelijk systeem langere tijd boven de 25°C zijn en blijven. En pas boven die temperatuur kan de bacterie zich goed vermenigvuldigen.

Ligt uw tuinslang langere tijd in de zon? Dan neemt het risico op groei van de bacterie wél toe. Dit geldt ook als een tuinslang weinig gebruikt wordt en stilstaand water bevat. Daarom is het belangrijk om een tuinslang na gebruik altijd leeg te laten lopen. Bent u dit toch een keer vergeten? Laat de tuinslang - aangesloten op de gevelkraan - circa vijf minuten doorlopen en voorkom dat het water vernevelt.

 3) Hogedrukreiniger

Wanneer water in een hogedrukreiniger wordt verwarmd, kan de legionellabacterie zich ook vermenigvuldigen. Omdat bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat gevaar op besmetting. Stel de temperatuur daarom af boven de 60°C of gebruik alleen koud water. Leeg na gebruik altijd de slang en - indien aanwezig - de tank.

4) Buitenkranen

Ook buitenkranen waarvan de leidingen bovengronds of bijna bovengronds liggen, vormen een risico. Door de buitentemperatuur kan het water worden opgewarmd tot een temperatuur tussen de 25 en 55 °C, vooral als de kraan weinig wordt gebruikt. Sproeien of douchen met dit water levert een risico op, dus spoel deze kranen regelmatig door. Dit geldt ook als u op de buitenkraan een tuinslang wilt aansluiten.

5) Leidingen 'afdoppen'

Wilt u een tappunt verplaatsen of een kraantje verwijderen, dat u toch niet meer gebruikt? Dop leidingen dan niet zomaar af, maar probeer de gehele leiding te verwijderen door deze zo dicht mogelijk bij de hoofdleiding af te doppen. Een afgedopte leiding bevat stilstaand water, met alle risico's van dien.

6) Op vakantie

In de meeste Europese landen zijn voorzorgsmaatregelen tegen legionella in de wetgeving opgenomen. Bij douches op kampeerterreinen is het risico op besmetting vrij beperkt. Maar nog niet in alle buitenlandse hotels worden voldoende maatregelen genomen om de legionellabacterie te voorkomen. Twijfelt u aan het watersysteem? Laat dan het koude en warme water twee minuten stromen (zie tip 1).

7) Zwembaden en sauna's

Douchewater is vrijwel nooit gechloreerd. Douches vormen een risico als de watertemperatuur in het warmwatersysteem - dus vóór het mengen met koud water - lager is dan 60 °C. Dit is met name het geval bij douches met een drukknopsysteem.

Daarnaast kunnen whirlpools en bubbelbaden in publieke gelegenheden een risico vormen. Het is belangrijk dat er voor deze baden een goed desinfectiesysteem bestaat, volgens voorschrift van de fabrikant. Voor uw eigen veiligheid kunt u dit navragen bij de beheerder van de sauna- of zwemgelegenheid.