Energiebesparing, labels en Index

Woonpartners Midden-Holland heeft zich in het verleden geconformeerd aan het landelijke Convenant Energiebesparing Corporatiesector om in 2018 een reductie van 20% in de CO² uitstoot te hebben gerealiseerd.

Op 28 juni 2012 is het ‘Koepelconvenant - energiebesparing gebouwde omgeving’ vastgesteld door een aantal vastgoedpartijen. Aedes en Woonbond hebben aansluitend het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ vastgesteld.

In 2014 worden, in lijn met de nieuwe convenanten, de volgende energetische maatregelen ten tijde van uitvoering van het planmatig onderhoud, waar technisch en financieel haalbaar, uitgevoerd:

  • dak- en gevelisolatie
  • isolerende beglazing HR++
  • HR+ ketels

Dit levert voor u als huurder een besparing m.b.t. de energiekosten op waarbij de stijging van de woonlasten in de hand wordt gehouden. In 2014 is een bedrag van € 1.500.000,- incl. BTW gereserveerd voor uitvoering van maatregelen waarbij een complexgerichte aanpak de standaard is. De navolgende jaren is een bedrag van € 2.000.000,- incl. BTW per jaar gereserveerd. Een deel van de kosten van uitvoering van energetische maatregelen zal pas bij mutatie van de woning aan de nieuwe huurder worden doorberekend.

 

 

Energielabel en energie-Index

Huurders hebben recht op een energielabel van hun verhuurder. Een zuinige woning krijgt meer huurpunten. Voor de huurpunten gekeken naar de Energie-Index. Deze index meet hoe energiezuinig een woning is. Het huren van een woning met een groen energielabel heeft als voordelen dat de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is. Al hangt de energierekening ook af van hoe zuinig of onzuinig de huurder zelf omgaat met verwarming, warm water en elektriciteit.

Hoe meet u het label of de index?

De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Door de introductie van het vereenvoudigde energielabel in januari 2015 zijn er verschillende manieren om de energiezuinigheid mee te meten.

De drie mogelijkheden zijn:

  • De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur (kolom 1)
  • De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het Energie-Index getal (kolom 2).
  • De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning (kolom 3). In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend worden.

Uitzondering: woont u in een rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument dan is er geen verplichting om een energielabel te hebben.

Uw label controleren:

Meer kunt u lezen op: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel

energielabel Energie-Index Bouwjaar

punten

eengezinswoning

punten

flat/portiek

A++ EI ≤ 0,6   44 40
A+ 06 < EI <0,8   40 36
A 0,8< EI < 1,2 ≥2002 36 32
B 1,2 < EI < 1,4 2000 t/m 2001 32 28
C 1,4 < EI < 1,8 1992 t/m 1999 22 15 (bouwjaar 11)
D 1,8 < EI < 2,1 1984 t/m 1991 14 11
E 2,1 < EI < 2,4 1979 t/m 1983 8 5
F 2,4 < EI < 2,7 1977 t/m 1978 4 1
G EI ≥ 2,7 1976 en ouder 0 0