Brandveiligheid

Op deze pagina vindt u tips voor 'brandveilig wonen'.

‘Brand? Dat overkomt mij niet.’ Dat is wat mensen vaak denken. Toch is de kans groter dan u denkt. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veruit de meeste branden worden veroorzaakt door de bewoners zelf.

Wilt u brand voorkomen? Hieronder vindt u een aantal tips.

 • Zet kaarsen nooit in de buurt van brandbaar materiaal - zoals gordijnen - en gebruik onbrandbare kaarsenstandaards.
 • Hou lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Rook nooit in bed.
 • Loop nooit zomaar weg tijdens het koken (bijvoorbeeld als er iemand aan de deur belt of uw telefoon gaat).
 • Reinig het filter van de afzuigkap regelmatig. Vetresten zijn brandbaar;
 • Schuif bij de vlam in de pan een deksel over de pan en draai het gas uit. Gebruik nooit water en ga niet lopen met de pan.
 • Schakel apparaten, zoals de televisie, helemaal uit. Als u alleen de afstandsbediening gebruikt, staat het toestel nog aan (standby).
 • Laat een strijkbout nooit onbewaakt achter.
 • Hou halogeenverlichting uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel de verlichting uit als u weggaat. Een halogeenlamp produceert namelijk heel veel warmte.
 • Leg geen elektriciteitssnoeren onder het tapijt en gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren.
 • Sluit niet te veel apparatuur aan op dezelfde stroomgroep; hierdoor kan de elektrische installatie overbelast raken en brand ontstaan.
 • Heeft u een open haard? Gebruik dan een brandscherm en voorzie de schoorsteen van een vonkenvanger. Ook het plaatsen van een koolmonoxidemelder is raadzaam.
 • Ventileer goed als u bezig bent met vluchtige schoonmaak-, plak- en oplosmiddelen en rook hierbij niet.
 • Hang op één of meer relevante plaatsen een rookmelder op. De beste plek voor een rookmelder is in de woon- en slaapkamer en de gang/overloop.

Vluchtwegen

In elke woning zijn veel brandbare materialen aanwezig, zoals meubilair, textiel en kunststoffen. Hierdoor kan een kleine brandhaard in een woning al binnen 5 minuten veranderen in een uitslaande brand met veel rook en heel hoge temperaturen. Bovendien komen er vaak giftige en bedwelmende dampen vrij. Hierdoor wordt het zeer moeilijk om u te oriënteren in uw eigen huis en een veilige uitweg te vinden.

In hoogbouwcomplexen is het ook mogelijk dat het balkon een vluchtweg is. In dit geval moet u er voor zorgen dat het hekje tussen het balkon van u en de buren vrij toegankelijk is. Plaats hier geen kasten of grote bloembakken.

Vluchtplan

Het is dan ook verstandig om samen met uw huisgenoten een vluchtplan op te stellen, zodat iedereen weet wat te doen bij brand of calamiteiten. Bij het opstellen van een vluchtplan zou u de volgende punten kunnen bespreken:

 • Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht daarom van boven naar beneden en bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en u bereiken.
 • Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd.
 • Controleer regelmatig of de gekozen vluchtroutes nog goed begaanbaar zijn en niet worden versperd. Mochten vluchtwegen - zoals trappenhuizen in flats of portiekwoningen - versperd zijn, spreek daar dan de veroorzaker op aan of neem contact op met Woonpartners Midden - Holland.
 • Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.
 • Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Wacht op hulp. Spring alleen naar beneden als het echt niet anders kan.
 • Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
 • Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels.
 • Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan een brand tijdelijk  tegenhouden.

Wanneer u meer wilt weten over brandveiligheid in en rond uw woning kunt u veel zaken terugvinden op de website van Brandweer Hollands Midden:
www.brandweer.nl/hollandsmidden