Gezond & Veilig

Woonpartners Midden-Holland hanteert het uitgangspunt dat haar woningen en maatschappelijk en overig vastgoed gezond & veilig zijn voor de huurders. Dat betekent dat ze minimaal voldoen aan de eisen van het geldende bouwbesluit en er voldoende aandacht en kwaliteit is voor de onderwerpen ‘legionella, ventilatie, asbest, Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), (brand)veiligheid en energiebesparing’.