Privacy

Woonpartners  Midden-Holland schenkt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor heeft zij een privacyprotocol opgesteld.

Privacyprotocol

In het privacyprotocol is vastgelegd op welke wijze de organisatie omgaat met de informatie van haar klanten (huurders, woningzoekenden, kopers en ex-huurders).

Het doel van de gegevensverwerking wordt duidelijk gemaakt en de verwerking van de persoonsgegevens. De bewaartermijnen, de geheimhouding, de beveiliging en andere regels omtrent deze gedragsregeling worden toegelicht. Als ook kunt u lezen wat u moet doen bij het recht op verzet en als u een klacht over dit protocol heeft.

De richtlijnen voor het plaatsen van beveiligingscamera's wordt toegelicht.

Het volledige privacyprotocol kunt u onder de rubriek documenten terugvinden.

 

Privacy Statement

Woonpartners-MH neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van (potentiële) huurders en overige relaties. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. U kunt de volledige tekst van deze Wet terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle communicatiekanalen die Woonpartners-MH gebruikt vallen onder deze Privacy statement.

De hele verklaring kunt u downloaden en lezen en geeft antwoord en/of duidelijk heid over:

•Wat zijn uw rechten?
•Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?
•Wat zijn persoonsgegevens voor ons?
•Het verzamelen van de volgende categorieën persoonsgegevens.
•Het verwerken van persoonsgegevens met de volgende doelen.
•Het gebruik van cookies.
•Het hanteren van richtlijnen m.b.t. bewaartermijnen.
•Het beveiligingen van uw persoonsgegevens.
•Connectie met andere websites.
•Het verstrekken van gegevens aan derden.
•Hoe krijgt u een correctie van uw persoonsgegevens?

Een inzage verzoek kunt u doen via het ‘aanvraagformulier ‘Inzage Persoonsgegevens’  te vinden op de Woonpartners-MH website.

 

Voor vragen omtrent privacy kunt u terecht bij verantwoordelijke functionaris 'gegevensverwerking' a.teppema@woonpartners-mh.nl.